Konferencija o primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilјa nad ženama

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je Konferenciji o primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilјa prema ženama: Podrška i osnaživanje žena – čija je odgovornost? koju je organizovao Autonomni ženski centar u Skupštini Srbije.

Konferecija je bila posvećena institucionalnom okviru, ulozi izvršne vlasti u uspostavlјanju opštih i specijalizovanih usluga za podršku i osnaživanju žena koje su pretrpele nasilјe, kao i ulozi predstavnika zakonodavne vlasti u dostizanju standarda Konvencije i praćenju njene primene.

Predsednica GREVIO radne grupe i članica CEDAW Komiteta Feride Acar je govorila o Istambulskoj konvenciji za koju je istakla da mora biti ažurirana. Acar je naglasila važnost uklјučivanja muškaraca i dečaka, saradnju sa civilnim sektorom, otvaranje sigurnih kuća u svim zemlјama, otvaranje besplatnih telefonskih linija za pomoć koje bi bile dostupne 24 sata, sedam dana u nedelјi.

Kao odgovor na Istambulsku konvenciju u Italiji su donete izmene zakona o radu i žrtva je dobila plaćeno odsustvo, u Slovačkoj je došlo do koordinacije u primeni mehanizama, u Velikoj Britaniji je psihološko zlostavlјanje priznato kao zlostavlјanje, ustanovlјene su i novčane i kazne zatvora.

Učesnici Konferencije, pored Slobodanke Macanović i Tanje Ignjatović kao organiztorki iz Autonomnog ženskog centra, bile su i Dubravka Šimonović, UN specijalna izveštačica o nasilјu nad ženama, njegovim uzrocima i posledicama, Feride Acar, predsetavnica GREVIO radne grupe i članica CEDAW komiteta, Nada Drobnjak, predsednica Odbora za rodnu ravnopravnost u parlamentu Crne Gore, Ismeta Dervoz, bivša predstavnica BiH u PSSE, Andrej Del Fabro, Ministarstvo za rad, porodicu, socijalnu zaštitu i jednake mogućnosti, iz Slovenije, Branka Drašković, posebna savetnica potpredsednice vlade za rodnu ravnopravnost i drugi.

Print Friendly, PDF & Email
back to top