Kodeks ravnopravnosti predstavlјen u Američkoj privrednoj komori

U sklopu novog ciklusa aktivnosti na prevenciji diskriminacije na tržištu rada i unapređenju ravnopravnosti, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predstavila je u Američkoj privrednoj komori Kodeks ravnopravnosti, priručnik namenjen poslodavcima koji sadrži smernice za kreiranje i primenu antidiskriminatorne politike kompanija u Srbiji. Ovim događajem nastavlјa se praksa kontinuiranog predstavlјanja Kodeksa poslodavcima i privrednim komorama u Srbiji.

Prihvatanje i poštovanje principa ravnopravnosti nije samo zakonska obaveza, već doprinosi bolјem poslovanju, čineći sastavni deo uspeha jedne kompanije, istakla je poverenica i dodala da je najproduktivniji onaj radnik koji je motivisan. Ona je navela da su uspešne kompanije to razumele, što potvrđuje i činjenica da je u poslednje vreme sve više poslodavaca spremno da primenjuje Kodeks u svom poslovanju.

Pomoćnica poverenice Tatjana Jokanović detalјnije je predstavila praktične strane Kodeksa kao i konkretne predloge aktivnosti u cilјu jačanja mehanizama za zaštitu i unapređenje ravnopravnosti na radnom mestu.

Skupu su prisustvovali predstavnici i predstavnice većeg broja renomiranih kompanija, članica Američke privredne komore u Srbiji, među kojima su Dilojt, NCR, Banka Inteza, VIP Mobajl, Rakita Eksplorejšn i druge kompanije iz oblasti bankarstva, prava, konsaltinga, farmacije i pružanja usluga.

Print Friendly, PDF & Email
back to top