Javne nabavke

JN br. 1/2018 – Javna nabavka male vrednosti – usluge štampanja

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 1/2018Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 1/2018Preuzmi


microsoft-word-iconIzmene i dopune konkursne dokumentacije Preuzmi


JN br. 13/2017 – Javna nabavka male vrednosti – nabavka goriva – benzin Evro premium BMB 95

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 13/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 13/2017Preuzmi


microsoft-word-iconPojašnjenje na zahtev zainteresovanog lica u vezi javne nabavkePreuzmi


microsoft-word-iconIzmene i dopune konkursne dokumentacije Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija sa izmenama i dopunamaPreuzmi


microsoft-word-iconObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaPreuzmi


PDFOdluka o dodeli ugovora JN br. 13/2017Preuzmi


microsoft-word-iconObaveštenje o zaključenom ugovou JN br. 13/2017Preuzmi


JN br. 12/2017 – Javna nabavka male vrednosti – usluge smeštaja i prevoza učesnika (takmičari i sudije) projekta Simulacija suđenja „Osudi diskriminaciju“ u oblasti zaštite od diskriminacije

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 12/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 12/2017Preuzmi


PDFOdluka o dodeli ugovora JN br. 12/2017Preuzmi


JN br. 11/2017 – javna nabavka male vrednosti – originalni toneri za uređaje za štampanje, nabavka oblikovana u 2 partije

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 11/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 11/2017Preuzmi


microsoft-word-icon