Javne nabavke

JN br. 4/2018 – Javna nabavka male vrednosti –  usluga štampanja za projekat Simulacija suđenja “Osudi diskriminaciju” u oblasti zaštite od diskriminacije

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 4/2018Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 4/2018Preuzmi


PDFOdluka o dodeli ugovora JN br. 4/2018Preuzmi


microsoft-word-iconObaveštenje o zaključenom ugovoruPreuzmi


JN br. 3/2018 – Javna nabavka male vrednosti – usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 3/2018Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 3/2018Preuzmi


microsoft-word-iconOdgovor JN br. 3/2018Preuzmi


PDFOdluka o dodeli ugovora JN br. 3/2018Preuzmi


microsoft-word-iconObaveštenje o zaključenom ugovoruPreuzmi


Plan javne nabavke 2018

PDFIzmena plana JN  za 2018Preuzmi


PDFIzmena i dopuna plana JN  za 2018Preuzmi


Javna nabavka usluge  održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača CJN 16/2017 – Partija 10

microsoft-word-iconObaveštenje o zaključenom ugovoruPreuzmi


JN br. 2/2018 – Javna nabavka male vrednosti – usluga prevođenja – pisanog, simultanog i konsekutivnog prevođenja

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 2/2018Preuzmi


microsoft-word-icon