Javne nabavke

JN br. 6-1/2017 – javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga prevođenja

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 6-1/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 6-1/2017Preuzmi


microsoft-word-iconPojašnjenje konkursne dokumentacije za JN br. 6-1/2017Preuzmi


JN br. 4-1/2017 – javna nabavka male vrednosti – usluge štampanja (dizajn, lektura, korektura, redaktira, slaganje teksta, priprema za štampu) promotivnog materijala za projekat “ŽIVA BIBLIOTEKA”, nabavka oblikovna u 2 partije

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 4-1/2017Preuzmi


PDFKonkursna dokumentacija za JN br. 4-1/2017Preuzmi


microsoft-word-iconPojašnjenje u vezi javne nabavke JN br. 4-1/2017Preuzmi


microsoft-word-iconDrugo pojašnjenje u vezi javne nabavke JN br. 4-1/2017Preuzmi


PDFOdluka o dodeli ugovora JN br. 4-1/2017Preuzmi


JN br. 9/2017 – javna nabavka male vrednosti – usluge štampanja za potrebe projekta UNICEF-a “Prevencija i zaštita dece od diskriminacije”.

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 9/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 9/2017Preuzmi


PDFOdluka o dodeli ugovora JN br. 9/2017Preuzmi


JN br. 6/2017 – javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga prevođenja

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 6/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 6/2017Preuzmi


microsoft-word-icon Pojašnjenje na zahtev zainteresovanog lica u vezi javne nabavke Preuzmi


microsoft-word-icon Izmene i dopune konkursne dokumentacije  Preuzmi


microsoft-word-icon Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Preuzmi


PDFOdluka o obustavi postupka javne nabavke JN br. 6/2017Preuzmi


JN br. 8/2017 – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – nabavka stručne literature GLOSARIJUM

microsoft-word-iconObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN br. 8/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 8/2017Preuzmi


PDF Оdluka o dodeli ugovora  JN 8/ 2017 Preuzmi


JN br. 7/2017 – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – održavanje softvera i časopis ZUP (Zavod za unapređenje poslovanja)

microsoft-word-icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN br. 7/2017 Preuzmi


microsoft-word-icon Konkursna dokumentacija za JN br. 7/2017 Preuzmi


PDF