Javne nabavke

JN br. 12/2017 – Javna nabavka male vrednosti – usluge smeštaja i prevoza učesnika (takmičari i sudije) projekta Simulacija suđenja „Osudi diskriminaciju“ u oblasti zaštite od diskriminacije

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 12/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 12/2017Preuzmi


JN br. 11/2017 – javna nabavka male vrednosti – originalni toneri za uređaje za štampanje, nabavka oblikovana u 2 partije

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 11/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 11/2017Preuzmi


microsoft-word-iconPojašnjenje konkursne dokumentacije za JN br. 11/2017Preuzmi


PDFOdluka o dodeli ugovora JN br. 11/2017Preuzmi


JN br. 10/2017 – javna nabavka male vrednosti – usluge štampanja za projekat Simulacija suđenja “Osudi diskriminaciju” u oblasti zaštte od diskriminacije

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 10/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 10/2017Preuzmi


PDFOdluka o dodeli ugovora JN br. 10/2017Preuzmi


microsoft-word-iconObaveštenje o zaključenom ugovoru JN br. 10/2017Preuzmi


JN br. 6-1/2017 – javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga prevođenja

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 6-1/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 6-1/2017Preuzmi


microsoft-word-iconPojašnjenje konkursne dokumentacije za JN br. 6-1/2017Preuzmi


PDFOdluka o dodeli ugovora JN br. 6-1/2017Preuzmi


JN br. 4-1/2017 – javna nabavka male vrednosti – usluge štampanja (dizajn, lektura, korektura, redaktira, slaganje teksta, priprema za štampu) promotivnog materijala za projekat “ŽIVA BIBLIOTEKA”, nabavka oblikovna u 2 partije

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 4-1/2017Preuzmi


PDFKonkursna dokumentacija za JN br. 4-1/2017Preuzmi


microsoft-word-iconPojašnjenje u vezi javne nabavke JN br. 4-1/2017Preuzmi


microsoft-word-iconDrugo pojašnjenje u vezi javne nabavke JN br. 4-1/2017Preuzmi


PDFOdluka o dodeli ugovora JN br. 4-1/2017Preuzmi