Javne nabavke

JN br. 9/2017 – javna nabavka male vrednosti – usluge štampanja za potrebe projekta UNICEF-a “Prevencija i zaštita dece od diskriminacije”.

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 9/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 9/2017Preuzmi


JN br. 6/2017 – javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga prevođenja

microsoft-word-iconPoziv za podnošenje ponuda JN br. 6/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 6/2017Preuzmi


microsoft-word-icon Pojašnjenje na zahtev zainteresovanog lica u vezi javne nabavke Preuzmi


microsoft-word-icon Izmene i dopune konkursne dokumentacije  Preuzmi


microsoft-word-icon Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Preuzmi


JN br. 8/2017 – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – nabavka stručne literature GLOSARIJUM

microsoft-word-iconObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN br. 8/2017Preuzmi


microsoft-word-iconKonkursna dokumentacija za JN br. 8/2017Preuzmi


PDF Оdluka o dodeli ugovora  JN 8/ 2017 Preuzmi


JN br. 7/2017 – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – održavanje softvera i časopis ZUP (Zavod za unapređenje poslovanja)

microsoft-word-icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN br. 7/2017 Preuzmi


microsoft-word-icon Konkursna dokumentacija za JN br. 7/2017 Preuzmi


PDF Оdluka o dodeli ugovora  JN 7/ 2017 Preuzmi


JN br. 4/2017 – javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga štampanja (dizajna, lektura, korektura, redaktura, slaganje teksta i priprema za štampu) informativno-edukativnog i drugog materijala.

microsoft-word-icon Poziv za podnošenje ponuda JN br. 4/2017 Preuzmi


PDF Konkursna dokumentacija za JN br. 4/2017 Preuzmi


PDF Оdluka o dodeli ugovora za Partiju 1,3 i 4, JN 4/ 2017 Preuzmi


PDF Оdluka o dodeli ugovora za Partiju 2 JN 4/ 2017 Preuzmi


JN br. 5/2017 – javna nabavka male vrednosti – usluge posredovanja pri kupovini avio i drugih pitnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu

microsoft-word-icon Poziv za podnošenje ponuda JN br. 5/2017 Preuzmi


microsoft-word-icon Konkursna dokumentacija za JN br. 5/2017 Preuzmi


PDF Оdluka o dodeli ugovora JN 5/ 2017 Preuzmi


JN br. 3/2017 – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, nabavka stručne literature CEKOS

microsoft-word-icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN br. 3/2017 Preuzmi


microsoft-word-icon Konkursna dokumentacija za JN br. 3/2017 Preuzmi


PDF Оdluka o dodeli ugovora JN 3/ 2017 Preuzmi


JN br. 2/2017 – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, nabavka održavanja softvera sa stručnom literaturom Paragraf Lex

microsoft-word-icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN br. 2/2017 Preuzmi


microsoft-word-icon Konkursna dokumentacija za JN br. 2/2017 Preuzmi


PDF Оdluka o dodeli ugovora JN 2/ 2017 Preuzmi


Javna nabavka JN br. 1/2017 –  pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – nabavka stručnog časopisa Pravni informator OnLine-Intermex

microsoft-word-icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN/1 2017 Preuzmi


microsoft-word-icon