Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilјu odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti lјudskih prava i zabrane diskriminacije

Projekat „Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilјu odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti lјudskih prava i zabrane diskriminacije“, koji se sprovodi u okviru Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije (Good Governance Fund – GGF), pruža tehničku podršku instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Cilј projekta je jačanje vladavine prava i demokratske odgovornosti, kao i pobolјšana implementacija zakonodavstva u oblasti antidiskriminacije i lјudskih prava.

Projekat podrazumeva stručnu i tehničku podršku u tri komponente koje je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije identifikovao kao prioritetne: strateško parničenje, situaciono testiranje i unapređenje stavova medija prema diskriminaciji svih oblika u njihovom svakodnevnom izveštavanju.

U tom smislu, projekat se sastoji od tri komponente:

Komponenta 1 – Izrada vodiča za strateške parnice, kao i organizacija i realizacija obuke za zaposlene kod Poverenika za zaštitu ravnopravnosti; organizacija i realizacija radionice za sudije apelacionih i viših sudova u cilјu podizanja svesti o postojećem antidiskriminacionom zakonodavstvu i strateškom parničenju.

Komponenta 2 – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u cilјu sprovođenja situacionog testiranja. Ova komponenta podrazumeva i  izradu priručnika za sprovođenje situacionog testiranja.

Komponenta 3 – Analiza stavova medija i novinara prema diskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti i organizacija seminara za medije nakon sprovedenog istraživanja.

Završetak projekta je decembar 2018. godine.

Print Friendly, PDF & Email
back to top