Publikacije

RODNA RAVNOPRAVNOST U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – Presek stanja u sprovođenju preporuke mera jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

RODNA RAVNOPRAVNOST U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – Presek stanja u sprovođenju preporuke mera jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

Opširnije →
Mediji, rod i izveštavanje u vanrednim situacijama

Mediji, rod i izveštavanje u vanrednim situacijama

Opširnije →
Nemoj da tolerišeš diskriminaciju

Nemoj da tolerišeš diskriminaciju traži zaštitu i reaguj

Opširnije →
Kodeks ravnopravnosti

Kodeks ravnopravnosti – Smernice za izradu kodeksa antidiskriminacione politike poslodavaca u Srbiji – Pojmovnik Kodeks ravnopravnosti – Smernice za izradu kodeksa antidiskriminacione politike poslodavaca u Srbiji – Uputstvo i metodologije

Opširnije →
Priručnik za prepoznavanje slučajeva diskriminacije pred organima javne vlasti

Priručnik za prepoznavanje slučajeva diskriminacije pred organima javne vlasti

Opširnije →
Barazia e drejtë e jona dhe përgjegjësi e jona

Barazia e drejtë e jona dhe përgjegjësi e jona

Opširnije →
Priručnik za primenu antidiskriminacionog prekršajnog prava

  Autori: prof. dr. Nevena Petrušić, Mirjana Tukar, Branko Nikolić Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2015. godine Broj strana: 205 Priručnik za primenu antidiskriminacionog prekršajnog prava

Opširnije →
Publikacije o zaštiti od diskriminacije prilagođene osobama sa oštećenim vidom

  U cilju veće dostupnosti građanima i građankama Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pripremio je više publikacija koje su prilagođene osobama sa oštećenim vidom. Na Brajevom pismu objavljeni su Zakon o zabrani diskriminacije, informativna brošura o mandatu Poverenika i načinu za podnošenje pritužbe zbog diskriminacije. Osim toga, publikacija Praktikum za zaštitu od diskriminacije objavljena je u…

Opširnije →
Rečnik tolerancije

Rečnik tolerancije

Opširnije →
Zbirka stripova namenjena deci i mladima

  Urednica: Prof. dr Nevena Petrušić Autori: Aleksandar Zograf, Uroš Begović, Vuk Palibrk, Nikola Vitković Izdavač: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2014. godine Broj strana: 16 Zbirka stripova namenjena deci i mladima

Opširnije →
back to top