Informator o radu

Naziv organa: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd
Adresa kancelarije za prijem građana: Bulevar kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd
Regionalna kancelarija Novi Pazar: Kosančićeva bb, 36300 Novi Pazar
Elektronska adresa: poverenik@ravnopravnost.gov.rs
Šifra delatnosti: 84.11
Matični broj: 17792440
PIB: 106685266
Adresa za prijem podnesaka: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd (zajednička pisarnica republičkih organa)
Adresa za prijem elektronskih podnesaka: poverenik@ravnopravnost.gov.rs
Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator: Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti
Lica koja se staraju o određenim informacijama, podacima i radnjama u vezi sa izradom i objavljivanjem Informatora: Đurđа Јаnićiјеvić, višа sаvеtnicа, rukоvоditеlјkа Grupе zа lјudskе rеsursе i оpštе prаvnе pоslоvе, Sеktоr zа оpštе pоslоvе, stаrа sе о оbјаvlјivаnju i аžurnоsti infоrmаtоrа.

Zoran Sužnjević, viši sаvеtnik, nа rаdnоm mеstu zа finаnsiјskо-аnаlitičkе i plаnskе pоslоvе, u Grupi zа finаnsiјskо-mаtеriјаlnе pоslоvе, Sеktоr zа оpštе pоslоvе, stаrа sе zа аžurnоst pоdаtаkа kојi sе оdnоsе nа rаd Pоvеrеnikа (prihоdе i rаshоdе, јаvnе nаbаvkе, mеđunаrоdnu pоmоć, plаtе, srеdstvа rаdа, čuvаnjе nоsаčа infоrmаciја u vеzi sа finаnsiјskim pоslоvаnjеm, i sl).

Za postavljanje Informatora na veb-sajt Poverenika stara se Аntigоnа Аndоnоv,  šеficа Kаbinеtа

Datum prvog objavljivanja Informatora: 29. decembar 2010. godine
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora: 1. septembar 2019. godine
Datum poslednje provere ažurnosti podataka: 1. septembar 2019. godine
Gde se može ostvariti uvid u Informator i nabaviti štampana kopija: Bulevar kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd i

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Internet adresa Informatora (adresa sajta sa koga se može preuzeti elektronska kopija): www.ravnopravnost.gov.rs

 

Informator je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa koje je stupilo na snagu 29. septembar 2010. godine.


microsoft-word-icon Informator o radu Poverenika – septembar 2019. Preuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top