Eksploatacija dece i uzrok i posledica diskriminacije

Eksploatacija dece i dečjeg rada može predstavlјati i uzrok i posledicu diskriminacije, odnosno nejednakosti, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i poručila da treba pomoći ugroženim porodicama, posebno preventivnim merama, kako bi se uticalo na okončanje dečjeg rada u svim njegovim oblicima.

Mnoga siromašna domaćinstva izložena su višestrukim faktorima rizika, što zahteva složene intervencije preventivnog tipa, ali i mere aktivne inkluzije koje kombinuju novčane naknade, zapošlјavanje korisnika i kvalitetne usluge integralne socijalne zaštite, poručila je poverenica.

Janković je podvukla i da socijalno-ekonomska sredina u kojoj dete živi može uticati da ono bude izloženo zloupotrebi dečijeg rada i ukazala da su deca koja pripadaju pojedinim društvenim grupama, kao što su siromašne porodice ili su žitelјi romskih naselјa, više i češće izložena diskriminaciji i mogu biti primorana da rade u domaćinstvu ili da i sami privređuju.

Janković je na Okruglom stolu „Unapređenje normativnog okvira za zaštitu dece od zloupotrebe dečijeg rada“, ukazla da brojna istraživanja pokazuju da su usluge u zajednici na lokalnom nivou nedovolјno dostupne, neravnomerno razvijene, a često i neodržive.

Na skupu su govorili i ministar za rad Aleksandar Vulin, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada (MOR) za Srbiju Jovan Protić, zamenica predsednice skupštinskog Odbora za prava deteta Milena Bićanin i drugi.

Print Friendly, PDF & Email
back to top