Dobro čuvana porodična tajna – zlostavljanje starijih osoba

„Nasilje je jedan od najvećih problema u svakom društvu, a o nasilju nad starijima se uglavnom ne priča. Na osnovu istraživanja o zlostavljanju starijih definisali smo niz preporuka, od kojih je prva unapređenje normativnog okvira kroz izmene i dopune zakona koji regulišu pravnu zaštitu od nasilja”, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na konferenciji za novinare povodom predstavljanja publikacije „Dobro čuvana porodična tajna – zlostavljanje starijih osoba”.

Poverenica Janković navela je da posebno treba razmotriti izmenu Krivičnog zakonika i definisanja posebnog krivičnog dela zanemarivanja i zlostavljanja starijih ili kao kvalifikovanog oblika krivičnog dela nasilja u porodici.

Ona upozorava da je neophodan efikasan rad sudova i dosledna politika kažnjavanja, uz adekvatne sankcije. Takođe, neophodno je uraditi i Nacionalnu strategiju o starenju za 2006-2015, da bi se utvrdili postignuti učinci i problemi.

Među preporukama koje je poverenica predočila nalaze se i da su potrebne obavezne i kontinuirane edukacije profesionalaca iz institucija nadležnih za rešavanje slučajeva nasilja, promovisanje usluga SOS telefona, razvijanje usluge psihosocijalne pomoći, informisanje starijih o pravima koje imaju…

Predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragan Radovanović ukazao je da je veoma važno omogućiti starijima da budu aktivni i da učestvuju u društvenom životu.

„Zlostavljanje i zanemarivanje starijih je još uvek tabu iako postoji privid da se o tome više govori”, rekao je prof. dr Radovanović i dodao da će preporuke definisane na osnovu ovog istraživanja biti prosleđene Vladi Srbije.

Marija Raković iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija istakla je da je pitanje starenja veoma važno jer u Srbiji stariji čine 17,3 odsto populacije. Ona je podvukla da duži životni vek nije problem, nego dostignuće, ali da zlostavljanje jeste problem.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije predstavila je statističke rezultate istraživanja i podsetila da je cilj bio da se utvrdi učestalost zlostavljanja nad starijima, kao i učestalost različitih tipova zlostavljanja: fizičkog, psihičkog, finansijskog, seksualnog zlostavljanja i zanemarivanja. Ona je naglasila da zlostavljanje starijih još uvek predstavlja dobro čuvanu porodičnu tajnu, a ispitanici u telefonskom istraživanju nisu uvek bili spremni da odgovaraju na najintimnija pitanja, kao što je npr. seksualno zlostavljanje.

Na konferenciji je zaključeno da je ova tema izuzetno važna jer srpsko društvo postaje sve starije, a svaki građanin i građanka Srbije zaslužuje i ima pravo da živi dostojanstveno, bez straha, stida i u bezbednom okruženju.

Istraživanja je realizovao Crveni krst Srbije u saradnji sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Populacionog fonda UN.

Foto: Media Centar Beograd

Print Friendly, PDF & Email
back to top