Debata “Kakav je odgovor na nasilјe”

EU info centar organizovao je dabetu „Kakav je odgovor na nasilјe” povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilјa nad ženama, čiji je cilј bio da podigne svest o važnosti primene strategija usvojenih u tom domenu i da se pobolјša publicitet i medijska pažnja o neophodnosti borbe protiv nasilјa nad ženama.

U debati su učestovali poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, šef odelјenja – pravosuđe, unutrašnji poslovi i podrška civinom društvu u Delegaciji Evropske unije u Srbiji Nicolas Bizel, posebna savetnica iz Kabineta potpredsednice Vlade i ministarke saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Branka Drašković, zamenica ombudsmana Gordana Stevanović, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i  Jelena Tadžić iz UNDP Srbija.

Janković je naglasila da kada bude uspostvalјen efikasan sistem zaštite, ostaje suštinski uzrok i razlog nasilјa u porodici, a to je duboko ukorenjena rodna diskriminacija, ostaje taj patrijarhalni model odnosa koji je u našem društvu i dalјe široko rasprostranjen i koji podrazumeva stereotipe o podređenoj ulozi žene.

“Mora se menjati taj kulturni obrazac u čijoj osnovi je ideja o jednoj pasivnoj ulozi žene koja je kod nas vekovno utemelјena kao prirodan poredak u društvu. Iskustva države koje su uspostavile efikasan sistem zaštite od nasilјa u porodici pokazuju da nisu dovolјne samo kazne i mere zaštite, već da je potrebno otklanjati uzroke ove pojave i menjati svest i odnose i pojedinaca i društva u celini”, rekla je poverenica.

Janković i pozvala građane i građanke da obraćaju instituciji Poverenika i da prijave diskriminaciju, jer svaki rešen slučaj predstavlјa korak bliže ka uspostvalјanju suštinske ravnopravnosti žena i muškaraca u našem društvu.

“S obzirom na važnost ovog problema, moram da pomenem ulogu medija koji mogu bitno da doprinesu razbijanju stereotipa i predrasuda, kao i da podstaknu širu društenu akciju u rašavanju ovog problema adekvatnim izveštavanjem”, rekla je Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top