707-18 Мišljenje po pritužbi A.V. iz B. protiv Lovačkog udruženja B. diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti kulture umetnosti i sporta

 1. 07-00-556/2018-02 datum: 14.11.2018.

 

 

MIŠLjENјE

 

Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. V. iz B, podnete protiv Lovačkog udruženja „B.“, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da članarina u Lovačkom udruženju „B.“ za upis kandidata do 20 godina života iznosi 25.000 dinara, za osobe od 20 do 30 godina 50.000 dinara, a za lica preko 30 godina 120.000 dinara. Podnosilac pritužbe smatra da je na ovaj način izvršena diskriminacija osoba koje imaju preko 30 godina života. U izjašnjenju Lovačkog udruženja „B.“, između ostalog, navedeno je da su spornu odluku doneli, pre svega, imajući u vidu da je većina mladih nezaposlena, odnosno bez ikakvih ili sa minimalnim primanjima, te da su želeli da, na taj način, privuku što više mladih u svoje redove. Radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja u ovom postupku, Poverenik je zatražio i od Lovačkog saveza Srbije da se, između ostalog, izjasni o starosnoj strukturi lovaca u Republici Srbiji. U dopisu Lovačkog saveza Srbije, između ostalog, navedeno je da je prosečna starost lovaca 47,2 godine, te da je neupitna potreba za podmlađivanjem članstva u lovačkoj organizaciji, jer mlade lјude treba naučiti da ubuduće čuvaju prirodne resurse i divlјač u skladu sa kapacitetom životne sredine, uz poštovanje i negovanje lovačke tradicije i znanja, kao dela naše i svetske kulturne baštine. U toku postupka, analizom navoda pritužbe, izjašnjenja Lovačkog udruženja „B.“, Lovačkog saveza Srbije, kao i dostavlјenih dokaza, utvrđeno je da razlikovanje koje je napravilo Lovačko udruženje „B.“, propisivanjem nižeg iznosa prve članarine za novoprimlјene mlade članove starosti do 30 godina, ima objektivno i razumno opravdanje. Naime, socijalno-ekonomski položaj mladih u Srbiji, zatim, potreba za većim učešćem i odgovornošću mladih u zaštiti i očuvanju životne sredine, te potreba za podmlađivanjem članstva u lovačkim organizacijama, na koju je ukazao i Lovački savez Srbije, opredelile su Lovačko udruženje „B.da za mlade novoprimlјene članove udruženja, starosti do 30 godina, propiše niži iznos prve članarine, što je u skladu i sa cilјevima propisanim Strategijom za mlade. Imajući u vidu navedeno, opredelјivanje Lovačkog udruženja „B.“ da privileguje novoprimlјene članove do 30 godina života, zapravo, predstavlјa primenu posebne (afirmativne) mere, propisanu Ustavom Republike Srbije i Zakonom o zabrani diskriminacije. Imajući u vidu navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišlјenje Lovačko udruženje „B.“, određivanjem da novi članovi udruženja koji imaju do 30 godina života plaćaju nižu prvu članarinu u odnosu na novoprimlјene članove starije od 30 godina, nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je pritužbu A. V. iz B, podnetu protiv Lovačkog udruženja „B.“ iz B, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba.
  • A. V. je u pritužbi, između ostalog, naveo:
 • da je želeo da postane lovac u sezoni 2016. godine u Lovačkom udruženju „B.“, ali da nije primlјen, iako je ispunio sve uslove;
 • da je upisnina u udruženje za tu sezonu iznosila 50.000 dinara za nove članove, što je bilo više od 100% nego u drugim udruženjima u Srbiji, međutim, njegov zahtev je odbijen uz pisano obrazloženje da nema mesta, te da smatra da je na ovaj način diksriminisan;
 • da 2018. godine nije želeo da se učlani u Lovačko udruženje „B.“, jer udruženje ove godine pravi starosnu diskriminaciju za novoprimlјene članove;
 • da Lovačko udruženje „B.“ sprovodi diskriminaciju na osnovu starosnog doba, na taj način što je članarina za novoprimlјene članove različita, u zavisnosti od godina života kandidata, odnosno da za članove do 25 godina života iznosi 25.000 dinara, za članove do 30 godina života iznosi 50.000 dinara, a za članove preko 30 godina života iznosi 120.000 dinara.
  • Uz pritužbu su dostavlјeni sledeći dokazi: 1) dopis A. V. upućen Lovačkom udruženju „B.“ od 22. jula 2016. godine, 2) dopis Lovačkog udruženja „B.“ broj 1947/15 od 1. avgusta 2016. godine, upućen A. V. i 3) fotokopija izvoda odluke o visini prve članarine za novoprimlјene članove Lovačkog udruženja „B.“.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilјu utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavlјeno izjašnjenje Z. K, predsednika izvršnog odbora Lovačkog udruženja „B.“.
  • U izjašnjenju na pritužbu, između ostalog, navedeno je:
 • da Lovačko udruženje „B.“ nikada nije imalo za cilј da bilo koga diskriminiše, te da smatra da ni u ovom slučaju nije došlo do povreda načela jednakosti;
 • da je članom 7. Zakona o zabrani diskriminacije dozvolјena posredna diskriminacija, u situacijama kada je to opravdano zakonitim cilјem i ako je ona opravdana i nužna;
 • da je tačno da je za nove članove koji su u mlađem životnom dobu članarina niža nego za članove koji imaju preko 30 godina, ali da je ovakva odluka doneta da bi se stimulisao mladi naraštaj;
 • da smo svi svesni da društvo u kojem mladi trenutno odrastaju i formiraju se kao ličnosti nije idealno, te da je većina mladih nezaposlena, odnosno bez ikakvih ili sa minimalnim primanjima;
 • da je iz tog razloga, izvršni odbor udruženja, koji je jedini i ovlašćen, doneo ovakvu odluku, pre svega sa želјom da privuče što više omladine u svoje redove, gde im je „sigurno bolјe nego na ulici, ili uz TV ekran i neki rijaliti šou“;
 • da ovakvi stimulansi nisu neuobičajeni, te da mnoge banke daju povolјniju kamatnu stopu za mlade bračne parove;
 • da, s obzirom na navedeno, smatraju da na ovaj način nije povređeno načelo jednakosti, već da je u pitanju klasičan primer posredne diskriminacije sa pravednim i plemenitim cilјem;
 • da je A. V. već član Lovačkog udruženja „K.“, koje gazduje teritorijom grada B.
  • Na zahtev Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u prilogu dopune izjašnjenja dostavlјen je zapisnik sa sednice izvršnog odbora Lovačkog udruženja „B.“ od 27. novembra 2017. godine.

 

 1. ČINјENIČNO STANјE

 

 • U toku postupka utvrđeno je da je podnosilac pritužbe, A. V. godine, podneo molbu za prijem u članstvo Lovačkog udruženja „B.“, međutim, njegova molba je odbijena dopisom broj 1947/15 od 1. avgusta 2016. godine, sa obrazloženjem da je izvršni odbor udruženja doneo odluku da za sada ne postoji mogućnost njegovog prijema, ali da ga imaju u vidu i da se nalazi na listi čekanja.

 

 • Uvidom u prilog dostavlјen uz pritužbu, kao i na osnovu navoda iz izjašnjenja, utvrđeno je da je izvršni odbor Lovačkog udruženja „B.“ doneo odluku prema kojoj je za nove članove ovog udruženja koji imaju do 30 godina života određena niža članarina u odnosu na novoprimlјene članove starije od 30 godina. Naime, prema prilogu dostavlјenom uz pritužbu, iznos prve članarine za novoprimlјene članove do 25 godina života je 25.000 dinara, zatim, prva članarina za novoprimlјene članove do 30 godina života iznosi 50.000 dinara, koji prelaze-dolaze iz drugih udruženja, dok prva članarina za novoprimlјene članove preko 30 godina života, koji prelaze-odlaze id drugih lovačkih udruženja, iznosi 120.000 dinara.
 • Uvidom u navode iz pritužbe, utvrđeno je da je podnosilac pritužbe rođen 1974. godine.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti se, u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije kojim je propisano da Poverenik utvrđuje činjenično stanje i uzimanjem izjave od drugih lica, obratio i Lovačkom savezu Srbije, te je, u cilјu potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja u ovom postupku, zatražio da se, između ostalog, izjasni o starosnoj strukturi lovaca u lovačkim udruženjima koja su članice Saveza. U izjašnjenju D. Š, predsednika Lovačkog saveza Srbije, između ostalog, navedeno je:
 • da Lovački savez Srbije ne podržava niti sprovodi bilo kakav vid diskriminacije, te da nastoji da u potpunosti poštuje zakonske propise kojima je regulisana lovačka delatnost;
 • da su lovci, po strukturi članstva, lјudi svih profesija, različitog stepena obrazovanja, sa celokupne teritorije Srbije, svih nacionalnosti i veroispovesti, svih starosnih doba, od 18 godina naviše, kao i da u svom članstvu imaju i dva ženska lovačka kluba, odnosno da su zastuplјene i lovkinje;
 • da je, u pogledu starosne strukture lovaca, poslednjih godina prisutan trend starenja lovačke populacije, što je zabeleženo ne samo kod nas već i u drugim lovačkim organizacijima u svetu;
 • da je, prema zvaničnim statističkim podacima Lovačkog saveza Srbije za 2007. godinu, prosečna starost lovaca iznosila 47,2 godine. Kada je reč o detalјnoj starosnoj strukturi lovaca, ukazano je na sledeće: do 18 godina – 0,03% lovaca; od 18 do 29 godina – 12,37% lovaca; od 30 do 39 – 19,44%; od 40 do 49 godina – 23,21% lovaca; od 50 do 59 godina – 25,45% lovaca; od 60 do 69 godina – 12,39% lovaca; od 70 do 79 godina – 6,15% lovaca i preko 80 godina – 0,88% lovaca;
 • da je, imajući u vidu navedenu statistiku, neupitna potreba za podmlađivanjem članstva u lovačkoj organizaciji, jer mlade lјude treba naučiti da ubuduće čuvaju prirodne resurse i divlјač, u skladu sa kapacitetom životne sredine, uz poštovanje i negovanje lovačke tradicije i znanja, kao dela naše i svetske kulturne baštine;
 • da je lov drevna lјudska delatnost, koju je Organizacija ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO, 16. novembra 2010. godine, svrstala (lov sokolarenjem) u svetsko nematerijalno kulturno nasleđe, te je na taj način potvrđeno da se umetnost i veština lova mogu sačuvati jedino ako se prenose na mlađe generacije, odnosno, pokolenja koja dolaze;
 • da se u većini lovačkih udruženja, koja su članovi Lovačkog saveza Srbije, kao primerena mera podsticaja za mlade, novopridošle članove lovačkog udruženja, koji ne ostvaruju sopstvene prihode i nisu zaposleni, već se finansiraju na drugi način, primenjuje oslobađanje od plaćanja upisnine, koja je obaveza jednokratog plaćanja odgovarajućeg novčanog iznosa prilikom prvog učlanjenja u lovačko udruženje i plaća se uz godišnju članarinu.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENјE MIŠLjENјA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe, izjašnjenja lica protiv kojeg je podneta pritužba, dopis Lovačkog saveza Srbije, kao i dostavlјene priloge.

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovlјen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavlјanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišlјenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti[3].

 

 • Ustav Republike Srbije[4] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta[5]. Odredbama člana 21. stav 4. Ustava Republike Srbije propisano je da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lica koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 8. propisano je da do povrede načela jednakih prava i obaveza dolazi ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva, neopravdano uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuje ili ne nameću drugom licu ili grupi lica, ako su cilј ili posledica preduzetih mera neopravdani, kao i ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilјa koji se ovim merama ostvaruje. Dalјe, odredbom člana 14. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lice koja se nalaze u nejednakom položaju.
 • Odredbom člana 4. tačka 14. Zakona o divlјači i lovstvu[6] propisano je da lov divlјači predstavlјa aktivnost lovaca u traženju, posmatranju, praćenju, dozivanju i čekanju divlјači radi odstrela, odstrel divlјači, hvatanje žive divlјači, kao i sakuplјanje divlјači ili njenih delova, dok je tačkom 12. istog člana propisano da je lovac fizičko lice koje je steklo lovnu kartu za tekuću lovnu godinu, ispunjava uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija i osposoblјeno je za lov divlјač Istim zakonom, odredbom člana 8. stav 1. tačke 1-3. propisano je da je Lovački savez član Međunarodnog saveta za lovstvo i zaštitu divlјači (CIC), te da obavlјa sledeće poslove: obrazuje komisiju za polaganje ispita za ocenjivanje trofeja divlјači i izdaje uverenje o položenom ispitu za ocenjivanje trofeja divlјači, stara se o trofejima divlјači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka, obrazuje Nacionalnu komisiju za izložbe i trofeje koja potvrđuje trofeje divlјači ocenjene najvišim ocenama, sastavlјa listu trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka i rešava o prigovoru na akt za ocenu trofeja divlјači koju je dala komisija korisnika lovišta. Takođe, Lovački savez obrazuje komisiju za polaganje lovačkog ispita i izdaje uverenje o položenom lovačkom ispitu, izdaje članske karte svojim članovima i zastupa ih u zemlјi i inostranstvu, pruža stručnu pomoć svojim članovima i izdaje lovačke časopise i drugu lovačku literaturu[7].
 • Odredbom člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona o mladima[8] propisano je da su omladina ili mladi lica od navršenih 15 godina do navršenih 30 godina života.
 • Nacionalna stategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine[9] (u dalјem tekstu: Nacionalna strategija za mlade), utvrđuje osnovne principe delovanja, pravce delovanja i očekivane rezultate delovanja svih subjekata omladinske politike ka unapređenju društvenog položaja mladih i stvaranju uslova za ostvarivanje prava i interesa mladih u svim oblastima. Jedan od strateških cilјeva, propisan navedenom startegijom, je unapređeno aktivno učešće mladih žena i muškaraca u društvu.

Zatim, Poseban cilј 4.3. Nacionalne strategije za mlade je aktivizam i aktivno učešće mladih, gde je istaknut problem nedovolјne uklјučenosti mladih u aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine, kao i u donošenje odluka u ovoj oblasti, što proizilazi iz činjenice da ne postoji dovolјan broj informacija o načinima na koje to mogu da urade. Specifični cilј 4. u okviru ovog posebnog cilјa je povećano učešće mladih u zaštiti životne sredine i održivog razvoja.

 • Statutom Lovačkog udruženja „B.“, odredbom člana 4. stav 1. propisano je da Udruženje ima status pravnog lice sa svim pravima, obavezama i odgovornostima u skladu sa Ustavom, zakonom, ovim statutom i pravilima Lovačkog saveza Srbije čiji je kolektivni član. Zatim, odredbom člana 9. stavovima 1-3. Statuta propisano je da su članovi Udruženja lovci fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom, ovim statutom i drugim aktima Udruženja. Članovi Udruženja su: 1. lovci – aktivni članovi; 2. lovci – pripravnici članovi; 3. lovci – veterani članovi; 4. lovci – počasni članovi i 5. članovi lovačkog podmlatka. Učlanjenje se vrši na osnovu podnete molbe lovca-kandidata za prijem u članstvo, koja sadrži njegove osnovne podatke, sa odgovarajućim dokazima o ispunjavanju uslova za prijem. Konačno, članom 10. stavovi 4-7. Statuta Lovačkog udruženja „B.“ propisano je da članovi sa statusom Lovca – veterana plaćaju članarinu u iznosu od 30% od visine pune članarine utvrđene za Lovce – aktivne članove i oslobađaju se: a) radnih akcija; b) lovnih akcija; c) čuvanja fazana. Članovi sa statusom Lovca – počasnog člana plaćaju članarinu u iznosu od 30% od visine pune članarine utvrđene za Lovce – aktivne članove i oslobađaju se: a) radnih akcija; b) lovnih akcija; c) čuvanja fazana. Članovi Udruženja sa navršenih 65 godina života oslobađaju se obaveze učestvovanja na radnim i lovnim akcijama i čuvanja fazana. Skupština može doneti odluku o posebnim uslovima u vezi počasnih članova, iz člana 9. stava 13. ovog Statuta.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja i dostavlјenih priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, na početku, konstatuje da su u toku postupka analizirani samo oni navodi iz pritužbe i izjašnjenja, kao i dostavlјeni dokazi koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije. Navodi koji se odnose na eventualne propuste u radu ili postupanju za koje su nadležni drugi organi, nisu uzeti u razmatranje.

 

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je ispitati: 1) da li je Lovačko udruženje „B.“, odlukom da ne primi A. V. u članstvo 2016. godine, diskriminisalo podnosioca pritužbe; 2) da li je Lovačko udruženje „B.“, određivanjem da novi članovi ovog udruženja koji imaju do 30 godina života plaćaju nižu članarinu u odnosu na novoprimlјene članove starije od 30 godina, izvršilo akt diskriminacije na osnovu starosnog doba.
 • S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je, najpre, razmatrao navod iz pritužbe da je podnosioca pritužbe diskriminisalo Lovačko udruženje „B.“, tako što je 2016. godine donelo odluku da ga ne primi u članstvo. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je odredbom člana stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da se uz pritužbu podnose i dokazi o pretrplјenom aktu diskriminacije, dok je članom 45. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je posebno pravilo koje se primenjuje u postupcima zaštite od diskriminacije, odnosno, pravilo o preraspodeli tereta dokazivanja. Naime, podnosilac pritužbe treba da učini verovatnim da je osoba/organ protiv koga je podneo pritužbu izvršio akt diskriminacije, a ukoliko u tome uspe, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakosti, odnosno, načela jednakih prava i obaveza leži na onome protiv koga je pritužba podneta. Stoga, kako bi podnosilac pritužbe učinio verovatnim da je do diskriminacije došlo treba da pokaže da su on/ona ili grupa lica, u čije ime podnosi pritužbu, stavlјeni u nepovolјniji položaj u odnosu na druga lica u uporedivim okolnostima. Imajući u vidu navode iz pritužbe A. V, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uvrdio je da podnosilac pritužbe nije dostavio ni jedan dokaz kojim bi učinio verovatnim postojanje uzročno-posledične veze između bilo kog svog ličnog svojstva i odluke Lovačkog udruženja „B.“ da ga 2016. godine ne primi u članstvo.
 • Zatim, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pristupio je analizi i utvrđivanju činjenica, kako bi se odgovorilo na pitanje da li je Lovačko udruženje „B.“, određivanjem da novi članovi ovog udruženja koji imaju do 30 godina života plaćaju nižu članarinu u odnosu na novoprimlјene članove starije od 30 godina, izvršilo akt diskriminacije na osnovu starosnog doba. Naime, u pritužbi je navedeno da Lovačko udruženje „B.“ od 2018. godine vrši diskriminaciju, na taj način što je članarina za novoprimlјene članove različita, u zavisnosti od godina života kandidata, odnosno da za članove do 25 godina života iznosi 25.000 dinara, za članove do 30 godina života iznosi 50.000 dinara, a za članove preko 30 godina života iznosi 120.000 dinara. U izjašnjenju na pritužbu nije osporena razlika u iznosu članarina na osnovu starosnog doba novoprimlјenih članova, te je navedeno da je ovu odluku doneo izvršni odbor sa želјom da privuče što više mladih u svoje redove.
 • S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti cenio je navod iz izjašnjenja da je određivanjem razlike u iznosu članarina za lica mlađa od 30 godina izvršena posredna diskriminacija koja je dozvolјena u situacijama kada je to opravdano zakonitim cilјem, te ako je ona opravdana i nužna. Međutim, Poverenik ukazuje da u konkretnom slučaju nije ispitivao da li je reč o eventualnoj posrednoj diskriminaciji, imajući u vidu definiciju ovog oblika diskriminacije. Naime, kod posredne diskriminacije, naizgled neutralno pravilo primenjuje se jednako prema svima, ali se upravo zbog jednake primene pravila određena lice ili grupa lica, na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva, stavlјaju u nepovolјniji položaj u odnosu na sve druge koji to svojstvo nemaju. Kada je reč o odluci Lovačkog udruženja „B.“ da odredi različit iznos članarina za novoprimlјene članove u odnosu na njihove godine života, ovde je jasno da je napravlјena očigledna razlika između lica mlađih i starijih od 30 godina života, te se stoga, u konkretnom slučaju, može ispitivati da li je odlukom Lovačkog udruženja „B.“ da za novoprimlјene članove do 25 godina života prva članarina bude 25.000 dinara, za članove do 30 godina života 50.000 dinara a za sve ostale 120.000 dinara, povređeno načelo jednakih prava i obaveza propisano članom 8. Zakona o zabrani diskriminacije. S tim u vezi, u konkretnom slučaju, potrebno je ispitati: da li je cilј koji se postiže ovom merom dopušten i opravdan, i da li se cilј (ili cilјevi) mogu postići propisanom merom, odnosno, da li postoji srazmera između preduzetih mera i cilјeva koji se tom merom ostvaruju.
 • Nesporno je da je Lovačko udruženje „B.“ dobrovolјno, nevladino i nedobitno udruženje lovaca, zasnovano na slobodi udruživanja građana i tradiciji, radi ostvarenja i unapređenja zajedničkog i opšteg cilјa, organizovanog lova, gajenja, zaštite divlјači i njenih staništa, očuvanja prirode i biodiverziteta u lovištima, kojima gazduje, te da je samostalno u ostvarivanju svojih cilјeva. Pored toga, nesporno je da su članovi udruženja lovci, odnosno, fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom, statutom udruženja i drugim aktima udruženja. Članovi Lovačkog udruženja „B.“ imaju obavezu da, između ostalog, blagovremeno izvršavaju finansijske i druge obaveze prema udruženju, a koje proističu iz zakona, podzakonskih akata, Statuta i odluka organa udruženja, uklјučujući i uplatu članarine. Visinu upisnine i članarine utvrđuje izvršni odbor Lovačkog udruženja „B“[10]. S tim u vezi, u izjašnjenju Lovačkog udruženja „B.“ navedeno je da društvo u kojem mladi trenutno odrastaju i formiraju se kao ličnosti nije idealno, te da je većina mladih nezaposlena, odnosno bez ikakvih ili sa minimalnim primanjima, te da je iz tog razloga izvršni odbor udruženja doneo odluku kojom se privileguju mladi, pre svega sa želјom da privuče što više omladine u svoje redove. Imajući sve navedeno u vidu, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti smatra da je ovaj cilј dopušten i opravdan.
 • Dalјe je potrebno utvrditi da li se ovaj cilј može postići preduzetom merom, odnosno, da li postoji srazmera između preduzete mere i cilјa koji se merom ostvaruje. Kao što je navedeno u prethodnoj tački ovog mišlјenja, u izjašnjenju Lovačkog udruženja „B.“ je navedeno da je većina mladih nezaposlena, odnosno bez ikakvih ili sa minimalnim primanjima, te da su želeli da ih privuku u svoje članstvo i sklone „sa ulice i od televizora“. Pored toga, Poverenik je uzeo u obzir i navode iz dopisa Lovačkog saveza Srbije u kojem je navedeno da nesumnjivo postoji potreba za podsticanjem mladih da se bave lovom, s obzirom da zvanični statistički podaci kojim Lovački savez Srbije raspolaže pokazuju da se u 2007. godini samo 12,40% osoba do 29 godina starosti bavilo lovom, dok je prosečna starost lovaca bila 47,2 godine. Kako je navedeno u dopisu Lovačkog saveza Srbije, podmlađivanje članstva u lovačkim organizacijama je prevashodno potrebno radi očuvanja prirodnih resursa i divlјači, u cilјu zaštite životne sredine. Pored toga, Nacionalna strategija za mlade propisuje dva specifična cilјa koja podrazumevaju učešće i odgovornost mladih u zaštiti i očuvanju životne sredine. U navedenoj strategiji posebno je istaknuto da je prema podacima za 2014. godinu nezaposlenost mladih uzrasta 15-24 godine u Republici Srbiji iznosila 41,7%, odnosno 33,27% za mlade uzrasta 15-30 godina. Pored toga, problem prestavlјa i to što su mladi u Republici Srbiji neaktivni na tržištu rada. U avgustu 2014. godine, stopa neaktivnosti mladih uzrasta 15-24 godine iznosila je 71,2%, dok je za uzrast 15-30 godina stopa neaktivnosti iznosila 52,87%. Takođe, u Republici Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2013. godini zabeleženo je da 19,7% mladih uzrasta 15-24 pripada NEET28 kategoriji mladih.

Stoga, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti smatra da razlikovanje koje je napravilo Lovačko udruženje „B.“, propisivanjem nižeg iznosa prve članarine za novoprimlјene mlade članove starosti do 30 godina, ima objektivno i razumno opravdanje. Naime, socijalno-ekonomski položaj mladih u Srbiji, o kojem je bilo reči u prethodnom pasusu, zatim, potreba za većim učešćem i odgovornošću mladih u zaštiti i očuvanju životne sredine, te potreba za podmlađivanjem članstva u lovačkim organizacijama, na koju je ukazao i Lovački savez Srbije, opredelile su Lovačko udruženje „B.“ da za mlade novoprimlјene članove udruženja, starosti do 30 godina, propiše niži iznos prve članarine. Imajući u vidu navedeno, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da u konkretnom slučaju postoji srazmera između propisane mere i cilјa koji se merom postiže.

 • Naime, opredelјivanje Lovačkog udruženja „B.“ da privileguje mlade, opravdana je sa aspekta člana 8. Zakona o zabrani diskriminacije, i predstavlјa primenu posebne mere za mlade, propisanu Ustavom Republike Srbije i Zakonom o zabrani diskriminacije. S tim u vezi, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da formalna jednakost, sama po sebi, ne znači da postoji i faktička ravnopravnost građana i građanki u pogledu mogućnosti uživanja prava. Mnoge društvene grupe nalaze se u nejednakom položaju jer postoje izvesne okolnosti koje su prepreka postizanju suštinske jednakosti. Zato Ustav Republike Srbije i Zakon o zabrani diskriminacije propisuju mogućnost uvođenja posebnih (afirmativnih) mera radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju i utvrđuje da se one ne smatraju diskriminacijom. Dakle, suština posebnih (afirmativnih) mera je da su usmerene samo na određene kategorije lica kojima je društveni položaj nepovolјniji i kojima se primenom ovih mera omogućava dostizanje pune ravnopravnosti. S tim u vezi, propisivanjem nižih iznosa prve članarine za novoprimlјene članove starosti do 30 godina života, Lovačko udruženje „B.“ je olakšalo mladim budućim lovcima da postanu članovi udruženja, čime je, faktički, sprovelo posebnu (afirmativnu) meru za mlade lјude koji se, usled različitih barijera sa kojima se susreću, nalaze u težem položaju u odnosu na osobe starije od 30 godina. Na ovaj način, Lovačko udruženje „B.“ je dalo svoj doprinos u povećanju udela mladih lovaca u lovačkoj organizaciji, što je u skladu sa cilјevima propisanim Startegijom za mlade i potrebama da se poveća udeo mladih i u ovoj oblasti društvenog života.

 

 1. MIŠLjENјE

 

Određivanjem da novi članovi udruženja koji imaju do 30 godina života plaćaju nižu prvu članarinu u odnosu na novoprimlјene članove starije od 30 godina, Lovačko udruženje „B.“ nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] Zakon o zabrani diskriminacije, član 33.

[4] „Službeni glasnik RS“, br. 98/06

[5] Član 21. Ustava Republike Srbije

[6] „Službeni glasnik RS”, broj 18/10

[7] „Službeni glasnik RS“, br. 18/10, član  8, stav 2.

[8] „Službeni glasnik RS”, broj 50/11

[9] „Službeni glasnik RS“, br. 22/15

[10] NEET – Not in employment, education or training (nisu zaposleni, u obrazovanju ili obuci)

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 


microsoft-word-icon707-18 Мišljenje po Pritužbi A.V. iz B. protiv Lovačkog udruženja B. diskriminacija na osnovu starosnog doba u oblasti kulture umetnosti i sporta Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top