Day: April 2, 2018

Inicijativa za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

07-00-100/2018-02 datum: 27. 3. 2018.       Predmet: Inicijativa za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA ZORAN ĐORĐEVIĆ, ministar       11000 BEOGRAD Nemanjina br. 22-26         Poštovani gospodine Đorđeviću, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti se obratila organizacija za zaštitu lјudskih…

Opširnije →
back to top