Day: March 27, 2018

Predstavlјena Studija o primeni Zakona o zabrani diskriminacije

Načelo ravnopravnosti predstavlјa osnovnu vrednost svakog demokratskog društva, a suzbijanje svih oblika diskriminacije spade u red najvažnijih zadataka države, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju konferencije o sudskoj i kvazi-sudskoj primeni Zakona o zabrani diskriminacije u organizaciji Komiteta pravnika za lјudska prava. Na skupu na kojem je predstavlјena Studija o primeni…

Opširnije →
back to top