Day: October 20, 2015

Produžen rok za prijavu za takmičenje u simulaciji suđenja

  Rok za prijavu na nacionalno takmičenje u simulaciji suđenja iz oblasti zaštite od diskriminacije produženo je do 26. oktobra 2015. godine. Na takmičenje mogu da se prijave: – studentkinje i studenti osnovnih i master studija iz oblasti pravnih nauka na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji; – oni/e koji/e su diplomirali/e na osnovnim studijama ili…

Opširnije →
Preporuka mera Sekretarijatu za saobraćaj grada Beograda, Direkcija za javni prevoz

br. 021-01-265/2015-02   datum:  20.10.2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti upućuje Gradskoj upravi grada Beograda, Sekretarijatu za saobraćaj, Direkciji za javni prevoz PREPORUKU MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI 1) Potrebno je…

Opširnije →
Pritužba Lj.A. protiv GO Lazarevac zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga ili korišćenja objekata i površina

br. 07-00-214/2015-02 datum: 20.10.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Lj. A. protiv Gradske opštine Lazarevac. U pritužbi je navedeno da je njen sin osoba sa invaliditetom i da koristi kolica, kao i da u Lazarevcu nije obezbeđen prevoz pristupačan osobama sa invaliditetom. U izjašnjenju Gradske opštine Lazarevac navedeno je da u Lazarevcu…

Opširnije →
back to top