Day: December 2, 2012

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno sudelovanje u društvenom životu. Takođe, ovo je jedan od načina da se poveća svest o…

Opširnije →
Pritužba K. T. protiv I. L. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti rada

del. br. 2023 datum: 3. 12. 2012.   MIŠLjENjE BR. 389/2012   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe K. T. iz B. protiv I. L. iz B, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. 1. TOK POSTUPKA 1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio K. T. iz B, zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti….

Opširnije →
Preporuka O. b. Š. mera za ostvarivanje ravnopravnosti u oblasti zapošljavanja

del. br. 1964 datum: 3. 12. 2012.   PREPORUKA MERA ZA OSTVARIVANjE RAVNOPRAVNOSTI BR. 409/2012   Preporuka je doneta u okviru zakonom propisane nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti, u postupku koji je vođen na osnovu…

Opširnije →
back to top