Публикације

Медији у Србији: од дискриминације до равноправности

Уредница: Косана Бекер
Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2012. године
Број страна: 125

 {jd_file file==1214}

 

За Србију без дискриминације

Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2012. године
Број страна: 8

{jd_file file==1209}

Практикум за заштиту од дискриминације

Аутори: проф. др Невена Петрушић, Косана Бекер, МА
Издавач: Партнери за демократске промене Србија, Центар за алтернативно решавање сукоба, 2012. године
Број страна: 94

 {jd_file file==1216}

Примeнa aнтидискриминaциoнoг зaкoнoдaвствa и кривичнoпрaвнa зaштитa

Aутoри: прoф. др Нeвeнa Пeтрушић, др Гoрaн Илић, др Maриo Рeљaнoвић, др Joвaн Ћирић, мр Maринa Maтић, Кoсaнa Бeкeр, Свeтлaнa Нeнaдић, Вeрицa Tрнинић
Издавач: Удружeњe jaвних тужилaцa и зaмeникa jaвних тужилaцa Србиje, 2012. године
Број страна: 176

{jd_file file==1210}

Зборник мишљења препорука и упозорења Повереника за заштиту равноправности

Уредница: Прoф. др Невена Петрушић
Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2011. године
Број страна: 332

{jd_file file==1215}

Права детета у међународним документима

Уредница: Прoф. др Нeвeнa Вучкoвић Шaхoвић
Издавач: Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, 2011. године
Број страна: 492

 {jd_file file==196}

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top