Прeпoрукa мeрa Mинистaрству здрaвљa у вeзи брojeвa тeлeфoнa нaмeњeних пoмoћи стaриjим лицимa

датум: 6.4.2020.

 

ХИТНО

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР, министар

11000 БЕОГРАД
Булевар Михајла Пупина 2

 

Поштовани господине Лончар,

 

Поверенику за заштиту равноправности обратило се више грађана и грађанки старијих од 65 година живота, а који не живе на територији града Београда, који су нас да обавестили да нису у могућности да помоћ остваре позивом на број 19920, који је на сајту Covid-19 означен као број за помоћ старим лицима. Имајући у виду ове наводе, Повереник је провером утврдио да свака јединица локалне самоуправе има свој број на који старији суграђани могу потражити помоћ уколико имају било какав проблем, невезано за здравствени.

 

Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије[1] прописано је да се ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то: 1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника; 2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

 

Имајући у виду ванредне околности, користећи законом прописана овлашћења из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације[2] којим је прописано да Повереник препоручује органима јавне власти мере за остваривање равноправности, препоручујемо Министарству здравља да предузме мере из своје надлежности како би се на сајту Covid-19 истакли бројеви телефони сваке од јединица локалне самоуправе, широм територије Републике Србије, чијим позивањем старији грађани и грађанке, могу добити помоћ.

 

У потпуности разумевајући број активности и ангажовање запослених у Министарству здравља док ванредно стање траје, али и потребе старијих суграђана којима је зарад њихове безбедности онемогућено кретање, верујемо да ћете уложити додатне напоре да се наведена спорна ситуација реши.

 

Молимо Вас да нас у што краћем року обавестите о предузетим мерама.

 

С поштовањем,

[1] „Службеном гласнику РС“, бр.​​ 34/20,​​ 39/20,​​ 40/20​​ и​​ 46/20.

[2] члан 33. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09)

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconПрeпoрукa мeрa Mинистaрству здрaвљa у вeзи брojeвa тeлeфoнa нaмeњeних пoмoћи стaриjим лицимa Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top