ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЕБНОГ ИЗВЕШТАЈА О ДИСКРИМИНАЦИЈИ СТАРИЈИХ

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић и председник Народне скупштине Ивица Дачић заједно су организовали јавно слушање у Народној Скупшини Републике Србије поводом представљања Посебног извештаја о дискриминацији старијих, који је иниституција Повереника израдила уз подршку Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА).

„Поштовање и заштита људских права старијих грађана и грађанки од изузетне је важности и мора бити стављена у фокус јавних политика, јер су наши најстарији вредан извор знања и искуства. Ми као друштво имамо предност и потенцијал, сходно нашем културном идентитету и доброј традицији, која подразумева поштовање старијих грађана и односе међугенерацијске солидарности и разумевања“-  из обраћања поверенице.

Извештај је припремљен како би приказали актуелно стање и изазове равноправности, као и могуће начине за превазилажење проблема. Унапређење положаја старијих подразумева континуирани рад и коришћење свих расположивих законских механизама, како би овај процес био успешан. У оквиру извештаја приказани су и резултати истраживања о положају старијих у Србији које је Повереник спровео прошле године у сарадњи са УНФПА.

Посебан део извештаја посвећен је проактивним политикама и препорукама за унапређење положаја старијих које се односе, између осталог, на социјалну сигурност, друштвену укљученост, спречавање дискриминације и насиља, унапређење система здравствене заштите и измене прописа о социјалној заштити.

 „Међугенерацијска солидарност је изузетно важна и морамо је неговати и промовисати. Због тога сматрам да је важно да организујемо јавно слушање у Скупштини и да разговарамо о проблемима са којима се суочавају старији.“  –  из обраћања председника Народне скупштине Ивице Дачића.

На почетку скупа, учесницима су се обратили и председник Народне Скупштине Ивица Дачић, шеф Делегације ЕУ Сем Фабрици, стална координаторка УН Франсоаз Жакоб, а емитованa je и видео порукa регионалне директорке УНФПА за Источну Европу и Централну Азију Алане Армитаж.

Након представљања најважнијих података из Посебног извештаја, одржана су два панела посвећена међусекторској сарадњи државних органа и улози цивилног сектора у унапређењу положаја старијих. Последњи део скупа посвећен је добрим праксама за будућност и лансирању  кампање УНФПА и Повереника за заштиту равноправности „Поглед у будућност“.

„Повећање удела старијих особа у друштву између осталог је резултат здравијег и дужег живота, бољих услова и већег животног стандарда. Морамо се суочити са стварношћу и искористити њене потенцијале. На демографско старење треба гледати позитивно, а Посебан извештај даје праве смернице за то. Ми у УНФПА спремни смо да подржимо напоре Владе у промовисању здравог старења и стварања друштва за све генерације у Србији.“ – из обраћања Џона Мосотија, директора УНФПА у Србији.

Print Friendly, PDF & Email
back to top