Повереница са студентима и студенткињама друштвено-хуманистичких наука

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић одржала је предавање студенте и студенткиње друштвено-хуманистичких наука под називом “Жене у политици – родно равноправне или не?”

Повереница Јанковић је истакла да се жене, и поред доброг законског оквира и механизама за заштиту равноправности, још увек суочавају са огољеним и прикривеним облицима омаловажавања, понижавања, искључивања, па и насиља, само зато што су жене.

“Сведоци смо значајних помака у сфери родне равноправности у политичком и јавном животу Србије, јер се жене налазе на неким од најзначајних положаја. Међутим, и у овој области се суочавају са препрекама, као што су недовољна заступљеност пре свега на локалном нивоу, мала видљивост жена из мањинских група, као и даље постојање стереотипних родних образаца и недовољна оснаженост политичарки и жена на местима одлучивања”, истакла је повереница.

Студенти и студенткиње интересовали су се посебно за случајеве из праксе институције Повереника, а било је речи и о важности медија у промовисању родне равноправности.

Семинар је одржан у организацији Центра за едукацију и друштвену еманципацију младих – ЦЕДЕМ,  уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Факултета политичких наука.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top