Повереница на састанку са предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић одржала је радни састанак  са представницима Удружења предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Републике Србије (УИПС). Циљ састанка је проналажење начина за унапређење положаја и запошљавање особа са инвалидитетом на тржишту рада, са посебним акцентом на улогу и значај ових предзећа.

Активности и сва искуства предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, од значаја су за  унапређење стање на тржишту рада и служе као пример добре праксе и промоције способности као и разбијања предрасуда о особама са инвалидитетом , као радницима, рекла је повереница Јанковић.

На састанку је разговарано о конкретним проблемима са којима се суочавају особа са инвалидитетом и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.  Договорено је да Поверник предузме мере из своје надлежности и упути препоруке мера за остваривање равноправности. Сугестије предузећа се односе на  утврђивање капацитета и способности особа са инвалидитетом у поступку утврђивања радне способности као и на отклањање недоумица у вези  применом члана 21. Закона о порезу на доходак грађана.

На састанку, којем су присуствовали, председник удржења Драгиша Марковић и представници предузећа из Ниша, Ковина, Шапца, Смедеревске Паланке повереница је закључила да ова предузећа могу да буду пример и како се поступа за свим запосленима, имајући у виду и постојање стручних служби које могу да препознају и реше конкретне проблеме појединих радника, без обзира да ли се ради о особа са инвалидитетом , или о припадницима других угрожених група становништва.

Print Friendly, PDF & Email
back to top