Повереница на конференцији “Борба против сексуалног насиља према женама“

О сексуалном насиљу над женама важно је говорити јавно и деловати у јавној сфери, јер се само на тај начин развија свест о неопходности пријављивања насиља. То је обавеза свих институција, органа и организација које се баве положајем жена у друштву, као што је и улога медија и начин њиховог извештавања од немерљивог значаја, поручила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији “Борба против сексуалног насиља према женама – унапређење правног оквира и поступања”, коју је организовала Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women).

Иако је последњих година значајно је унапређена правна заштита жена  уз бољу међусекторску сарадњу,  проблем је што је у основи сексуалног насиља над женама  дуга историја дискриминације и неједнаких односа моћи између жене и мушкарца, друштвеног толерисања свих облика насиља над женама, рекла је повереница Јанковић. Она је навела да је добар законски оквир  тек први корак у борби против насиља над женама али да се мора наставити континуиран рад на стварању  адекватне друштвене климе за суштинско спречавање насиља над женама  као и да је за то  неопходно залагање читавог друштва.

Повереница је истакла   да је важно  посебну пажњу посветити и едукацији дечака и младића, који су збуњени традиционалним, али још увек  преовлађујућим моделима понашања у мушко-женским односима.  Млади трагају за прихваћеношћу у складу са друштвеним нормама које уочавју и зато је важно,  понудити дечацима, младићима и младим мушкарцима адекватне узоре из којих ће бити јасно шта је то прихватљиво понашање, закључила је Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top