Пoвереница у посети женама на селу

Поводом 15. октобра, Међународног дана жена на селу, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић посетила је домаћинство Станојевић у селу Прањине код Горњег Милановца, у коме живе и раде три генерације жена. Најстарија Радовина, њена снаја Гордана и најмлађа Јелена личним примером су показале да су међусобна подршка, разумевање и солидарност међу женама различитих генерација један од најефикаснијих начина оснаживања улоге и значаја жене на селу.

„Породица Станојевић показује да на селу може лепо да се живи. Тај однос међу генерацијама и пренос знања и љубави је основ менталног здравља једне нације. Ми смо друштво у коме су битни наши међуљудски односи и односи међу генерацијама, а наша села то гаје више него градови и морали бисмо то да сачувамо“ – каже повереница Бранкица Јанковић и додаје да је то суштина односа и приче о људским правима зато што је право на равноправност заправо остваривање наших потреба и у селу и у граду.

Повереница за заштиту равноправности је посетом сеоском домаћинству желела да у фокус стави позитивне аспекте живота жена на селу и да подстакне друге да жене на селу не посмтарају само кроз стереотипне приказе измучених и усамљених старијих жена.

Међутим, то не значи да се жене на селу не суочавају са низом проблема. Оне често нису званично запослене, немају плату, пензијско и здравствено осигурање. Многе воде домаћинства и раде физички захтевне сеоске послове иако је мали број власница полјопривредних газдинстава. Такође, због отежаног приступа услугама, чешће су изложене вишеструкој дискриминацији, али и већем ризику од сиромаштва и социјалне исклјучености. Зато је важно да као друштво у целини препознамо улогу жена на селу, њихов допринос локалним заједницама, како би се смањила њихова маргинализација, а њихов рад постао цењен и признат.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top