Подршка програму за побољшање добре управе и социјалне укључености на локалном нивоу

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са менаџером Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Гремом Тиндалом, поводом учешћа институције Повереника у имплементацији програма „Побољшање добре управе и социјалне укључености на локалном нивоу у Србији (Свис Про)“. Циљ програма је да се кроз  унапређење знања и вештина запослених у органима локалне самоуправе допринесе одговорнијем, транспарентнијем и ефикаснијем деловању локалних самоуправа, што ће се одразити на повећање обима и квалитета јавних услуга, као и живота грађана, а нарочито припадника осетљивих друштвених група који су изложени различитим видовима дискриминације.

 

Повереница Јанковић и координатор Тиндел разговарали су о проблемима са којима се припадници најугроженијих друштвених група сусрећу у свакодневном животу, као и формулисању мера за њихово превазилажење кроз реализацију овог програма.

 

Повереница је навела да су, према подацима о притужбама поднетим Поверенику за заштиту равноправности у протеклој години, грађани највише били дискриминисани због инвалидитета, старосног доба и пола, док су као области дискриминације најчешће навођени рад и запошљавање, поступци пред органима јавне власти, пружање јавних услуга и коришћења јавних објеката и површина. Она је истакла значај координираних активности програма са кључним институцијама на националном нивоу и изразила подршку институције Повереника овом програму.

 

„Свис Про“ има за циљ побољшање локалних капацитета у 99 општина у Шумадији и Западној Србији,  док ће региони јужне и источне Србије применити принципе добре управе  у локалним политикама и прописима. Реализацију програма је подржала Влада Швајцарске, док је за његову имплементацију одговорна Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Print Friendly, PDF & Email
back to top