Повереница представила извештај о раду у Народној скупштини

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић представила је посланицима Народне скупштине Републике Србије редовни годишњи извештај о стању у области заштите равноправности за 2018. годину.

Повереница је инела податке о броју притужби у 2018. наводећи да је поступано у 1407 предмета од чега 947 притужби, 300 препорука мера за остваривање равноправности, једна тужба суду за заштиту од дискриминације, 4 предлога Уставном суду за оцену уставности, 3 кривичне пријаве и 1 прекршајна, 17 упозорења за јавност и 24 саопштења за јавност.за 88 случајева предложено је покретање поступка мирења. Упућено је 9 иницијатива за измену прописа као и 37 мишљења на нацрте закона и друге акте.

Повереница је навела да је на основу поступака по притужбама и релевантних података дато 29 препорука. Такође у протеклој години одржано скоро 800 обука, конференција, дебата, округлих столова и радионица.

Повереница је након одговора на посланичка питања закључила да су у предстојећем периоду пред нама различити изазови које као друштво треба да превазиђемо. Повереник за заштиту равноправности, као надлежна државна институција за заштиту права на равноправност које је у темељима сваког демократског друштва и услов остваривања свих других људских права, наставља свој рад на заштити од дискриминацији сваког појединца и друштвених група.

Верујемо да посвећена и јака национална институција за равноправност која ради свој посао, упркос осетљивости овог питања и без калкулисања кога штити, наравно уз подршку Народне скупштине поштовање и сарадњу свакако јесте најбољи пут ка равноправности свих грађана и грађанки наше државе, нагласила је на крају повереница Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top