Повереница подржава увођење мастер студија “Право и род”

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић говорила је на скупу одржаном поводом новог мастер студијског програма „Право и род“ који ће бити реализован у оквиру стратешког партнерства Правног факултета Универзитета у Београду и конзорцијума експерата са факултета из Италије, Шведске, Немачке и Шпаније, под називом LAWGEM.

Истичући да се многе одлуке у нашем правосудном и административном систему још увек доносе под утицајем родних стереотипа и предрасуда, као и да је овај проблем још израженији међу политичарима и посланицима, повереница Јанковић наглашава да је од изузетне важности да студенти права буду образовани на родно осетљив начин, јер то представља инвестицију у боље креирање и примену закона са циљем да се права сваког појединца једнако поштују и штитите, без обзира на пол и друге личне карактеристике. Повереница је нагласила да ће институција Повереника за заштиту равноправности пружити сваку врсту подршке у развоју ових мастер студија.

Подршку студијама“Право и род” изразила је и ректорка Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић која је поздравила колеге из европских универзитета и истакла да ће заједнички експертски рад на имплементацији овог мастер програма имати велики значај за стручну академску заједницу и Универзитет.

Руководитељка пројекта LAWGEM, проф. др Драгица Вујадиновић, представила је главне циљеве овог пројекта, који поред креирање новог мастер програма „Право и род“ обухвата писање уџбеника, формирање правне клинике за родну равноправност и онлајн платформе за целоживотно учење која ће бити окренута широј јавности и представљати ресурс за побољшање знања и праксе у области борбе против родно засноване дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top