Повереница на скупу “Радна права су наша права”

Повереник за заштиту равноправности већ више година од укупног броја притужби које добија трећина се односи се на дискриминацију у области рада и запошљавања, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на скупу “Радна права су наша права”, коју је организовала Фондација центра за демократију.

Она је констатовала да број прититужби не одражава реално стање, да се радна права  наших грађана и грађанки  крше свакодневно као и да многи због страха не подносе притужбе. Јанковић је рекла да ће због тога Повереник за заштиту равноправности Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Србиje пoднeти Пoсeбaн извeштaj o дискриминaциjи у oблaсти рaдa.

Јанковић је рекла да Повереник за заштиту равноправности у свим случајевима  користи све  законске могућности у борби против дискриминације на раду и у вези са радом а као пример је навела и покретање  неколико стратешких парница. Повереница је такође указала да је у оваквим случајевима улога медија од немерљивог значаја.

Print Friendly, PDF & Email
back to top