Повереница на седници Социо-економског савета

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала се на седници Социо-економског савета Републике Србије на којој је изнела свеобухватан преглед стања у области дискриминације на тржишту рада и запошљавања и представила најважније закључке из Посебног извештаја о дискриминацији у области рада и запошљавања који је у децембру 2019. године предат Народној скупштини Републике Србије.

Нагласивши да је право на рад једно од најважнијих људских права, које је уско повезано са егзистенцијом сваког појединца али и развојем целг друштва, повереница је истакла да су грађани током 10 година рада институције Повереника за заштиту равноправности највећи број притужби поднели управо у овој области. Она је навела да је дискриминација по основу пола и брачног статуса доминантан основ дискриминације на тржишту рада са којом се посебно суочавају младе жене при уласку на тржиште рада, као и жене старије од 50 година, иако би равноправно укључивање жена у великој мери допринело повећању друштвеног бруто производа. Такође, повереница се осврнула на повећан број притужби због дискриминација по основу чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама у којима се указује на положај организација и остваривање права њихових чланова.

Повереница је посебно истакла могућа решења и препоруке за унапређење равноправности у области рада и запошљавања које би значајно утицале на смањење дискриминације у овој области. Међу њима су: унапређење прописа у погледу флексибилности радног времена, ојачавање инспекцијских органа, подстицање социјалног дијалога, јачање капацитета државних институција и доследна примена прописа и препорука међународних тела. Такође, неопходно је промовисати запошљавање на основу квалификација и компетенција, без обзира на чланство у политичким и другим организацијама и подстицати равномерни регионални и инфраструктурни развој, субвенционисање домаћих послодаваца, као и усклађивање образовања са потребама тржишта рада, закључила је Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top