ПОВЕРЕНИЦА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА

Неопходно је да послодавци поштују права и обезбеде једнак третман свих запослених, а смањивање и сузбијање дискриминације из области рада и запошљавања је заједнички циљ Повереника за заштиту равноправности и синдикалних удружења, истакла је повереница Бранкица Јанковић на отварању седнице Главног одбора Уједињених гранских синдиката “Независност” организованој поводом Светског дана достојанственог рада који се ове године обележава под слоганом “Улажимо у бригу о људима”.

Морамо повратити вредност рада и то треба да буде један од наших националних приоритета, истакла је Јанковић. Рад и запошљавање је већ годинама област у којој грађани и грађанке поднодсе највише притужби које дају увид у најчешће случајеве дискриминације са којом се највише суочавају жене, али исто тако и припадници маргинализованих друштвених група – ненапредовање, отпуштање, ускраћивање различитих права из радног односа, неједнаке зараде жена и мушкараца за обављање истог посла, нагласила је повереница. Она је додала да је синдикати морају бити спона између радника и послодаваца и да је њихов задатак да се залажу за права запослених на достојанствен рад и равноправан третман.

Повереница је навела да је велики број активности институције Повереника за заштиту равноправности усмерен на превенцију дискриминације на раду и решавање конкретних случајева. Многе компаније су потписале “Партнерство за равноправност” потврђујући тиме одговорност за поштовање и примену принципа равноправности и недискриминације, садржаних у Кодексу равноправности који је Повереник објавио 2017. године. Такође, захваљујући нашем залагању биће укинуте спорне одредбе у Закону о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору а поднета је Иницијатива за измену Закона о финансијској подршци породици са децом.

На отварању седнице говорио је председник УГС Независност Зоран Стојиљковић а међу учесницима били су и представници ЈКСП Морава, Републичког геодетског завода и Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји.

Print Friendly, PDF & Email
back to top