Осман Балић

Осман Балић дипломирао је на Факултету Заштите на раду у Нишу 1978. године. Завршио је тренинге за управљање национално мешовитим локалним срединама, за управљање пројектима Министарства за рад и социјална питања, затим мониторинг и евалуација пројеката Светске банке. Похађао је једногодишњи курс Фонда за политичку изузетност. Председник је Извршног одбора YUROM Центра, а био је и заменик шефа секретаријата за имплементацију ромске стратегије- Служба за људска и мањинска права Владе Србије, члан Комисије за сарадњу са УНЕСКО СЦГ, члан експертске групе МГС Ром Савета Европе, локални медијатор ОЕБС-а за ромску заједницу.
Учествовао је у пројектима образовања, становања, здравства, запошљавања и информисања ромске заједнице на територији Ниша, региона и целе Србије. Радио је на изради Стратегије интерграције Рома у СЦГ, Стратегије за развој малих и средњих предузећа у Нишу и Стретегије одрживог развоја за потребе Владе Србије.

Print Friendly
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/osman-balic/">
back to top