Вести

Представљен годишњи извештај Лабриса

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић учествовала је на промоцији Годишњег извештаја Лабриса о положају LGBTIQ популације у Србији. Извештај за 2012. садржи бројне активности и догађања који су обележили претходну годину, док је цео један део посвећен законској регулативи, истакла је Јованка Тодоровић. Према оцени поверенице, ставови младих према ЛГБТ особама не треба да…

Опширније →
Медијска конференција у Бриселу

Повереница Невена Петрушић, присуствовала је конференцији о медијским слободама на западном Балкану и Турској, на позив европског комесара Штефана Филеа. Други скуп овакве врсте под називом „Speak up“ окупио је у Бриселу више од 400 директора и главних уредника из југоисточне Европе, као и представнике државних органа, цивилног сектора и медијске експерте и експерткиње из…

Опширније →
Састанак Поверенице са високом комесарком УН за људска права

Делегација Уједињених Нација коју је предводила Висока комесарка за људска права Нави Пилај састала се са повереницом за заштиту равноправности Невеном Петрушић. Током разговора, повереница је информисала чланове делегације о досадашњем раду и активностима Повереника за заштиту равноправности у борби против дискриминације. Повереница је указала на распрострањену дискриминацију различитих друштвених група у Србији, и посебно…

Опширније →
Посета Савету за родну равноправност општине Бачки Петровац

Представници Стручне службе Повереника за заштиту равноправности Бранко Ћирковић, Тијана Милошевић и Данијела Стојименов посетили су Савет за родну равноправност и службу за бесплатну правну помоћ у Бачком Петровцу. На радном састанку, одржаном 6. јуна, било је речи о надлежностима и улози Повереника за заштиту равноправности у спречавању родно засноване дискриминације, као и о моделима…

Опширније →
Међународни дан деце жртава насиља

Поводом Међународног дана деце жртава насиља, повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић упозорава да су у Србији и даље многа деца, а нарочито деца из маргинализованих и рањивих друштвених група дискриминисана, да су изложена физичком и психичком насиљу и другим видовима злостављања и занемаривања. Велики број, посебно ромске деце, присиљен је да ради на улици,…

Опширније →
Посета делегације Савета Европе

Делегација Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе, у склопу посете Србији, разговарала је са представницима Повереника за заштиту равноправности. Циљ састанка је био потпуније упознавање са остваривањем обавеза проистеклих из Конвенције. Чланови делегације интересовали су се за притужбе које се односе на националне мањине и активности Повереника на њиховој заштити и…

Опширније →
Повереница на представљању годишњег извештаја ГСА

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић говорила је данас на представљању Годишњег извештаја Геј стрејт алијансе о стању људских права ЛГБТ особа у Србији за 2012. годину. Констатујући да се Међународни дан борбе против хомофобије и трансфобије обележава у нешто бољој атмосфери него прошле године, повереница је изразила наду да ће ускоро на националном нивоу…

Опширније →
Састанак поверенице са представницом фондације Sigrid Rausing Trust

  Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић разговарала је са Бет Фернандез, програмском директорком у фондацији Sigrid Rausing Trust. Ова организација која се бави заштитом људских права, као и питањима родне равноправности и правима ЛГБТ особа, сарађује и са представницима цивилног сектора у Србији, а посебно интересовање усмерили су на модел медијације који се спроводи…

Опширније →
Foto: ilga-europe.org
Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив хoмoфoбиje и трaнсфoбиje

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић сaoпштaвa дa сe Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив хoмoфoбиje и трaнсфoбиje oвe гoдинe oбeлeжaвa у нeштo бoљoj aтмoсфeри нeгo прeтхoдних гoдинa, чeму дoпринoсe рaзнoврснe aктивнoсти кoje сe прeдузимajу сa циљeм прoмoвисaњa тoлeрaнциje и пoштoвaњa људских прaвa. Oд изузeтнe вaжнoсти су пoслeдњe измeнe Кривичнoг зaкoникa кojим је увeдeнo кривичнo дeлo злoчинa…

Опширније →
Представљен први Посебан извештај Повереника посвећен положају особа са инвалидитетом

Повереник за заштиту равноправности представио је данас у Народној скупштини први Посебни извештај посвећен пoлoжajу oсoбa сa инвaлидитeтoм. Извештај пружа увид у распрострањеност дискриминације особа са инвалидитетом, указује на најучесталије и најтеже облике дискриминације којима је ова маргинализована и осетљива друштвена група изложена и садржи препоруке за унапређивање стања у овој области. Повереница Невена Петрушић…

Опширније →
back to top