Вести

Упућена препорука Републичком фонду за здравствено осигурање

  Поводом проблема са којим се сусрећу труднице, породиље и жене које планирају трудноћу којима се не уплаћују доприноси за здравствено осигурање, у погледу остваривања здравствене заштите, повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић састала се са директором Републичког фонда за здравствено осигурање Александром Вуксановићем и његовим сарадницима. Повереница је указала на законске прописе који забрањују…

Опширније →
Упозорење јавности

Србиja je учинилa знaчajaн кoрaк кa рoднoj рaвнoпрaвнoсти усвajaњeм нoвих прaвилa o избoру нaрoдних пoслaникa. Зaхвaљуjући тoмe, дaнaс je у Нaрoднoj скупштини вишe oд 80 жeнa. Tимe je oтвoрeнa нoвa стрaницa пaрлaмeнтaризмa у Србиjи и ja сaм сигурнa дa ћe нaрoднe пoслaницe свojим дeлoвaњeм дeмoнстрирaти свoje спoсoбнoсти и квaлитeтe и прaктичнo дoкaзaти кaкву дoбит друштвo…

Опширније →
Међународни дан поноса ЛГБТ особа

  Овогодишње обележавање Дана поноса ЛГБТ особа, повод је да се сви запитамо зашто је ова популација у Србији и даље изложена свакодневној дискриминацији и због чега су они једина групација којој се негира једно од основних људских права – право на слободно окупљање. То показује и прошлонедељна забрана акције „Заједно за једнакост ЛГБТ особа“…

Опширније →
Међународни дан борбе против злостављања старијих особа

  На Међународни дан борбе против злостављања старијих особа, повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић подсећа да је насиље над старим особама, а нарочито женама, у порасту. Посебно су забрињавајући подаци о распрострањености насиља над старијим особама у породици. Истраживања показују да су чак у две трећине забележених случајева, жртве овог облика насиља старије жене….

Опширније →
Предшколска установа и Основна школа код Новог Пазара нису поступиле по препорукама

  Деца из расељених ромских породица из села Вожегрнци – Блажево код Новог Пазара, дискриминисана су не само тако што иду у сегрегисана одељења која су формирана искључиво за ромску децу, већ се те просторије налазе и у одвојеној згради. Оваквом притужбом против тамошње Предшколске установе „Младост“ и Основне школе „Александар Стојановић Лесо“, повереници за…

Опширније →
Међународни дан борбе против хомофобије и трансфобије

Поводом Међународног дана борбе против хомофобије и трансфобије, на згради Повереника за заштиту равноправности истакнута је застава/платно дугиних боја, симбол LGBTTIQ популације. Ово је још једна опомена и подсећање да су припадници ове заједнице, једини у Србији којима је ускраћено право на слободно окупљање, и који су и даље изложени претњама, говору мржње, дискриминацији и…

Опширније →
Тренер пливачког клуба “Колубара” није поступио по препорукама поверенице за заштиту равноправности

“J…. тe у устa г…jeднo цигaнскo, и тeбe и oнo твoje г….oд дeтeтa!” Oвo je сaмo jeднa oд изjaвa Mлaдeнa Сaвићa, трeнeрa пливaчкoг клубa “Кoлубaрa” из Лaзaрeвцa нa рaчун прeдсeдникa пливaчкoг клубa Слoбoдaнa Лaзaрeвићa пoвoдoм кoje je Лaзaрeвић пoвeрeници зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти пoднeo притужбу збoг дискриминaциje нa oснoву нaциoнaлнe припaднoсти. Пoвeрeницa je спрoвeлa пoступaк и…

Опширније →
Регионални округли сто о терету доказивања у дискриминационим поступцима

У хотелу Холидеј Ин (Holiday Inn) у Београду, у организацији Повереника за заштиту равноправности, у петак 11. маја 2012. године одржан је Регионални округли сто о терету доказивања у дискриминационим поступцима. О примени правила о терету доказивања у дискриминационим поступцима дискутовали су представници тела која се баве заштитом од дискриминације из Хрватске, Босне и Херцеговине,…

Опширније →
Регионални округли сто „Терет доказивања у дискриминационим поступцима“

У хотелу Холидеј Ин (Holiday Inn) у Београду, у организацији Повереника за заштиту равноправности, у петак 11.маја 2012. одржаће се регионални округли сто под називом „Терет доказивања у дискриминационим поступцима“. На скупу ће учествовати повереници, заштитници грађана и представници тела за равноправност из Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Републике Српске и Србије. Скуп почиње…

Опширније →
Почела са радом пријемна канцеларија

У Београду је почела да ради пријемна канцеларија Повереника за заштиту равноправности, чиме је обележена двогодишњица од избора Невене Петрушић на ову функцију. Обраћајући се бројним новинарима и новинаркама, повереница је објаснила да је овиме омогућено да грађани и грађанке Србије добију правне савете, прецизна упутства о томе на који начин да саставе притужбе и…

Опширније →
back to top