Вести

ПОВЕРЕНИЦА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ „РАДНА ПРАВА СУ НАША ПРАВА“

Право на рад једно је од основних људских права из кога проистичу многа друга ,  рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији  „Радна права су наша права“ и додала да повећање броја радних места и стварање бољих услова на тржишту рада за све, а нарочито за припаднике осетљивих друштвених група, треба да…

Опширније →
Повереница на конференцији “Дан после дана људских права-где смо сада?”

Независне институције су потребне грађанима и грађанкама, јер представљају један од важних механизама за заштиту људских права и  унапређење квалитета живота свих наших грађана и грађанки, истакла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  на конференцији, “Дан после Дана људских права – Где смо сада?” коју  је организовала Иницијатива за економска и социјална права – А 11….

Опширније →
Повереница на конференцији „Иницијатива за социјално укључивање старијих“

Положај старијих грађана и грађанки не зависи само од државе, већ од друштва у целини и заштита њихових права мора бити стављена у фокус, због чега је потребно унапређење посебно економско-социјалних права старијих у Србији, истакла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији „Иницијатива за социјално укључивање старијих“  коју је организовао Црвени крст…

Опширније →
Полуфинале такмичења студената у симулацији суђења

У судницама Управног суда у Београду почело је полуфинале, 6. по реду националног такмичења студената и студенткиња правних факултета у Србији у Симулацији суђења (Mout Court) из области заштите од дискриминације, које Повереник за заштиту равноправности организује у партнерству са Фондацијом за отворено друштво. На овогодишње такмичење пријавило се 17 тимова са свих акредитованих правних…

Опширније →
Саопштење поводом Међународног дана људских права

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић, чeститa свим грaђaнимa и грaђaнкaмa Србиje Meђунaрoдни дaн људских прaвa и укaзуje дa сe сeдaм дeцeниja нaкoн усвajaњa Унивeрзaлнe дeклaрaциje o прaвимa чoвeкa, и дaљe суoчaвaмo сa њихoвим кршeњeм и ускрaћивaњeм, чeстo зaбoрaвљajући дa oнa упрaвo пoстoje кaкo би штитилa дoстojaнствo, слoбoду и рaвнoпрaвнoст свaкe oсoбe, жeнe, мушкaрцa и…

Опширније →
Повереница на панелу „Путовање у средиште младих“

Да се за своја права боре, да искажу мишљење, а да при том никог не увреде и буду одговорни како за себе тако и за заједницу у којој живе, младе треба учити од малих ногу, поручила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на панел дискусији посвећеној положају и проблемима младих, одржане у оквиру Недеље…

Опширније →
Представљен прЕУговор „Институционални барометар“

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић говорила је на  представљању публикације коалиције прЕУговор под називом „Институционални барометар“ у којој је анализиран и рад Повереника за заштиту равноправности, а који је подржала и Европска комисија. На препоруке које су у оквиру публикације радиле представнице Аутономног женског центра да  се анализира број притужби, за које сматрају да…

Опширније →
Повереница на научној конференцији о спорту

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић гoвoрилa je нa oтвaрaњу нaучнe кoнфeрeнциje „Спoрт, здрaвљe, живoтнa срeдинa – диплoмaтиja у спoрту“ и нaглaсилa  вaжнoст рaвнoпрaвнoсти у свим oблaстимa друштвeнoг живoтa, уз oцeну дa oвaj скуп вeћ пeту гoдину укaзуje нa нeoпхoднoст дa будућe гeнeрaциje нaучe дa je рaвнoпрaвнoст истинскa пoтрeбa свaкoг пojeдинцa, укључуjући и oблaст спoртa….

Опширније →
Повереница на скупу о старијим особама и волонтеризму

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је на панелу “Шампиони људских права: старије особе и волонтеризам” одржаном поводом Међународног дана волонтера, где је честитајући волонтерима њихов дан говорила о могућим начинима за смањење дискриминације кроз рад волонтера и представника организација за заштиту права старијих. У нашем друштву традиционално има солидарности која је суштина сваког…

Опширније →
Повереница на Форуму о улози независних и регулаторних тела

У нашем друштву имамо проблем са неразумевањем и несхватањем значаја независних институција као механизама који треба да буду од помоћи Народној скупштини и чини се да ни народни посланици не разумеју колико важан механизам  имају на располагању, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на форуму “Независна и регулаторна тела – зашто морају да…

Опширније →
back to top