Вести

dom vojske
Прoмoциja збoрникa “Рoднa рaвнoпрaвнoст у систeму oдбрaнe”

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић гoвoрилa je нa прoмoциjи тeмaтскoг збoрникa рaдoвa “Рoднa рaвнoпрaвнoст у систeму oдбрaнe – дoстигнућa и трeндoви” у Meдиja цeнтру Дoмa вojскe. Збoрник прeдстaвљa прeглeд вишeгoдишњeг рaдa нa увoђeњу рoднe пeрспeктивe у сeктoр бeзбeднoсти и рaзвиjaњa кoнцeптa jeднaкoсти у систeму oдбрaнe. Рaдoви oбjaвљeни у oвoм збoрнику oбjeдињуjу мeђунaрoднa и нaциoнaлнa…

Опширније →
bezbednost
Безбедност и род у ванредним ситуацијама

Родни аспект је веома важан када говоримо о безбедности и смањењу ризика од елементарних непогода, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на стручном скупу “Безбедност и род у ванредним ситуацијама”, и истакла да је од непроцењивог значаја у таквим ситуацијама и благовремено, адекватно и тачно извештавање. Повереница је указала колико је важан родни…

Опширније →
Davenport
Сaстaнaк пoвeрeницe и шeфa Mисиje EУ у Србиjи

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић сaстaлa сe сa шeфoм Mисиje EУ у Србиjи Majклoм Дaвeнпoртoм кojи ускoрo нaпуштa oву функциjу.   Пoвeрeницa je шeфa Mисиje EУ у Србиjи инфoрмисaлa o нajвaжниjим aктивнoстимa институциje Пoвeрeникa у прeтхoднoj гoдини, кao и o пoдaцимa из пoслeдњeг Рeдoвнoг гoдишњeг извeштaja кojи je нeдaвнo прeдaлa Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Србиje….

Опширније →
osi
Јачање политичког учешћа особа са инвалидитетом у Србији

Према броју поднетих притужби Поверенику за заштиту равноправности током прошле године, најчешћи основи дискриминације били су инвалидитет и пол. То нам показује да још увек живимо у друштву пуном препрека са којима се суочавају наши грађани и грађанке са инвалидитетом, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на националној конференцији “Јачање политичког учешћа особа…

Опширније →
godisnji izvestaj
Повереница поднела Годишњи извештај за 2016. годину Народној скупштини

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поднела је Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај за 2016. годину. Ово је седми редовни извештај Повереника за заштиту равноправности, а комплетан садржај документа можете погледати на нашем сајту. Редован годишњи извештај за 2016. годину

Опширније →
Mentorska setnja
Неопходно пријављивати дискриминацију

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је у дебати „Где је данас родна равноправност у Србији“ у Ваљеву, као и у Менторској шетњи поводом Међународног дана жена која је део Глобалне менторске шетње којом координира организација Витал Воисис. “Борба за женска људска права не умањује људска права мушкараца и зато је женама потребна подршка…

Опширније →
brankica j
Родна равноправност у Србији и спречавање дискриминације над женама

Неопходно је свакодневно радити на елиминацији дискриминације, јер подаци говоре да су жене и даље изложене бројним видовима дискриминације и то најчешће на тржишту рада и приликом запошљавања, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на трибина “Родна равноправност у Србији и спречавање дискриминације над женама” у Скупштини Града Новог Сада. Повереница је изјавила…

Опширније →
svetska banka
Састанак поверенице са тимом Светске банке

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са тимом Светске банке који ради на политикама којима се промовише једнак приступ економским могућностима у Републици Србији. Повереница је представила рад институције и нагласила у каквом су положају највише дискриминисане групе као што су жене, особе са инвалидитетом, националне мањине, млади… Повереница и чланови тима Светске…

Опширније →
Tanja Zagreb
Помоћница поверенице у посети хрватској правобранитељици за равноправност полова

У циљу јачања успостављене регионалне сарадње и размене искустава у подручју рада од заједничког интереса, помоћница поверенице за заштиту равноправности Татјана Јокановић посетила је хрватску правобранитељицу за равноправност полова Вишњу Љубичић. На састанку се разговарало о надлежностима и активностима две институције, положају ЛГБТ популације, као и о изазовима који се односе на спровођење начела равноправности…

Опширније →
Изазови и прилике за делотворну заштиту људских права

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је на конференцији “Правосуђе у транзицији на путу европске интеграције: изазови и прилике за делотворну заштиту људских права” у оквиру пројекта „Јачање образовних активности и организационих капацитета Правосудне академије“ конзорцијума који предводи Бритиш Кансил. Тема конференције била су питања дијалога између националних судова и Европског суда за људска…

Опширније →
back to top