Саопштења

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПОРОДИЦЕ

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић честита Међународни дан породице свим грађанима и грађанкама Србије, напомињући да се породица у данашње време суочава са бројним изазовима и неразумевањима, штo пoкaзуje и брoj притужби Пoвeрeнику пo oснoву брaчнoг и пoрoдичнoг стaтусa. Породице у којима живе особе са здравственим проблемима или инвалидитетом су вишеструко угрожене и неретко…

Опширније →
САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА СЛОБОДЕ МЕДИЈА

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић честита Светски дан слободе медија свим новинарима и новинаркама у Србији и истиче да је слободно, одговорно и професионално информисање једна од основних вредности сваког демократског друштва. Слобода изражавања и информисања не сме бити доведена у питање, а новинари и новинарке треба да имају услове за несметано обављање свог…

Опширније →
Повереник за заштиту равноправности
Саопштење поводом Међународног дана рада

Поводом 1. маја, Међународног дана рада, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истиче да је неопходно ефикасније радити на побољшању положаја радника и радница и подсећа да је број притужби због дискриминације већ годинама највећи управо у области рада и запошљавања. Једнаке шансе за запослење, одговарајући услови за рад и адекватна зарада, која омогућава достојанствен…

Опширније →
BJ 1
Саопштење поводом Међународног дана Рома

Поводом Међународног дана Рома, 8. априла, повереница Бранкица Јанковић  честита свим Ромима и Ромкињама у Србији њихов празник и напомиње да и поред позитивних помака у претходних неколико година, сиромаштво, отежан приступ здравственој заштити, незапосленост и изражена социјална дистанца нажалост и даље представљају реалност у којој живи велики број наших ромских суграђана и суграђанки. Истичући…

Опширније →
Саопштење поводом Међународног дана борбе против расизма

Поводом Међународног дана борбе против расизма, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић указује да проблем расне дискриминације и нетрпељивости представља велики изазов за сва савремена друштва које треба да почивају на вредностима толеранције, равноправности и поштовања људских права. Податак да се свака друга притужба на основу националне припадности, поднета Поверенику за заштиту равноправности у 2017….

Опширније →
Повереница Јанковић поднела Годишњи извештај за 2017.годину Народној скупштини

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поднела је Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај о стању у области заштите равноправности за 2017. годину. Највише притужби поднето је због дискриминације на основу инвалидитета, скоро петина од укупног броја. Следе притужбе због дискриминације на основу старосног доба, а готово у истом броју, као основ дискриминације, следи…

Опширније →
САСТАНАК ПOВEРEНИЦЕ JAНКOВИЋ И AMБAСAДOРА САД СКATА

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић сaстaлa сe сa aмбaсaдoрoм Сједињених Америчких Држава Кajлoм Скaтoм, пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa жeнa. У рaзгoвoру je билo рeчи o дaљим eврoинтeгрaциjaмa Србиje и oствaривaњу циљeвa из Пoглaвљa 23. која се односе на пoштoвaњe људских прaвa и рaвнoпрaвнoст свих друштвeних групa, кao и прoцeс измeнa пoстojeћeг зaкoнскoг oквирa зa зaштиту…

Опширније →
bj
Саопштење поводом Међународног дана сећања на жртве Холокауста

Поводом Међународног дана сећања на жртве Холокауста, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић подсећа да кршење људских права и распиривање расне, националне и верске мржње и нетрпељивости може довести до катастрофалних последица широких размера. О значају равноправности, уважавању различитости, али и штетности коју дискриминација може учинити појединцу и друштву, мора да се учи од детињства,…

Опширније →
Саопштење поводом објављивања листе кандидата и кандидаткиња за чланство у САНУ

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поздравља листу кандидата и кандидаткиња за чланство у Српској академији наука и уметности коју је предложио  Институт за филозофију и друштвену теорију. У тренутном саставу САНУ има веома мало жена и због тога је изузетно важно што се на листи од 16 кандидата налазе реномиране научнице из различитих области,…

Опширније →
Саопштење поводом неједнаких зарада мушкараца и жена за исти посао

Поштујући сваку врсту залагања за равноправност мушкараца и жена, а на коју је скренуо пажњу први потпредседник Владе Ивица Дачић, као надлежна институција, указујемо да законодавни оквир који штити начело равноправности и забрањује сваку врсту дискриминације већ постоји у Републици Србији. Пре свега, Закон о забрани дискриминације изричито забрањује дискриминацију у области рада и прописује…

Опширније →
back to top