Листа медијатора и медијаторки

Медијацију чије се спровођење организује у оквиру службе Повереника може водити само особа са Листе медијатора и медијаторки Повереника за заштиту равноправности. Повереница за заштиту равноправности, на основу члана 28. Пословника о раду, донела је одлуку о формирању Листе медијатора и медијаторки. На овој Листи налазе се професионалци различитих струка који су посебно обучени за спровођење медијације у случајевима дискриминације. Услове обуке и квалификације које су неопходне за упис на Листу прописао је Повереник за заштиту равноправности.

Сви наведени медијатори и медијаторке сагласили су се да буду на Листи Повереника за заштиту равноправности.

Драгана Ћук Миланков, Београд

Драгана Ћук Миланков, рођена 1968., дипломирала психологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Председница Центра за алтернативно решавање сукоба. Медијаторка, водитељка обука, консултанткиња на програмима развоја медијације. Бави се медијацијом у области породичних односа, у области односа у локалној заједници, и медијацијом у области заштите од дискриминације.

Опширније →
Владан Јовановић, Београд

Владан Јовановић дипломирао је на Правном факултету у Приштини. Похађао је специјалистичке студије »Породично право и социјална заштита«, специјалистички курс »Породична медијација«, последипломске специјалистичке студије – Породична медијација на Факултету политичких наука, као и тренинге на Универзитету у Сегедину -Правни факултет »Центар за европске студије« и »Chance for Stability“.

Опширније →
Вера Деспотовић Станаревић, Београд

Вера Деспотовић Станаревић рођена је 1967. године у Београду. Дипломирала је психологију на Филозофском факултету. Похађала је тренинге из групне психотерапије- психо драме, из системске породичне терапије алкохолизма, породичне системске терапије. Поседује и Интернационални сертификат Advanced diploma in systemic psychotherapy with families, couples and individuals, као и академску специјализацију из медијације – Факутета политичких наука.

Опширније →
Александра Марковић, Сокобања

Дипломирана правница, тренутно на докторским студијама на Правном факултету Универзитета у Нишу. Од фебруара 2011. године ангажована у адвокатској канцеларији на пословима писања иницијалних писаних аката, редовних и ванредних правних лекова, индивидуалном раду са клијентима и другим пословима. Учествовала је у истраживачким пројектима на тему Медијација и у раду Правне клинике за заштиту права жена током 2008. године.

Опширније →
Ана Јоксимовић, Београд

Дипломирани дефектолог – специјални едукатор и рехабилитатор за особе оштећеног вида. Дипломирала на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију 1991. године. Од 2003. године запослена у Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Србије, на позицијама асистента у пројектима и административног асистента. Осим тога, радила је на пословима педагошке и медицинске рехабилитације и едукације ученика са оштећеним видом и деце са вишеструким инвалидитетом.

Опширније →
Ана Костић, Пирот

Дипломирана правница, завршила мастер студије на Правном факултету у Новом Саду, са просеком оцена 10,00. Стипендисткиња Фонда за младе таленте 1000 најуспешнијих студената Републике Србије 2009/10. и 2010/11. године. Током основних студија радила на Правној клиници за област Облигационо право, Правној клиници за питања дискриминације и била чланица European Law Students’ Association Универзитета у Београду. Од септембра 2011. године ради као адвокатска приправница.

Опширније →
Ана Тоскић, Београд

Дипломирала на Правном факултету у Београду, где тренутно завршава мастер студије на програму Мастер европских интеграција. Од 2010. године запослена је у НВО Партнери за демократске промене Србија, где обавља послове менаџерке пројеката из области владавине права и људских права. Дизајнирала је и реализовала низ пројеката који се баве демократизацијом, владавином права и заштитом људских права, а учествовала је у неколико истраживања из ових области. Ауторка више текстова и публикација.

Опширније →
Андријана Човић, Нови Сад

Правни факултет у Новом Саду завршила 2006. године. Од јануара 2009. године запослена у Покрајинском омбудсману као самостална стручна сарадница за заштиту људских права. Похађала бројне обуке у области насиља у породици и насиља над женама, родне равноправности и дискриминације. Током 2009. године боравила на Правном факултету у Бафалу у оквиру специјалистичког курса за насиље у породици.

Опширније →
Биљана Игњатовић, Пожаревац

Дипломирала на Дефектолошком факултету, на смеру специјални педагог за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајем у понашању. Од 2002. године запослена у Центру за социјални рад Пожаревац, на пословима водитеља случаја и супервзора у служби за децу. Учествовала на бројним трибинама, округлим столовима из области насиља у породици, злостављања и занемаривања деце, медијације, кривичноправне заштите малолетних лица, заштите маргинализованих група и друго.

Опширније →
Блажо Недић, Београд

Адвокат, члан Адвокатске коморе Србије од 1996. године. Регионални медијатор Светске банке за Србију, БиХ, Хрватску, Црну Гору, Македонију, Бугарску и Албанију. Сертификован медијатор од стране АДР групе из Велике Британије и American Bar Association Dispute Resolution Section. Стални судски тумач за енглески језик при Вишем суду у Београду. Од 2008. године ради у организацији Партнери за демократске промене Србија.

Опширније →
back to top