Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама

дел. бр. 011-00-19/2018-02  датум:  20.6.2018.год.

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама

 

Министарство унутрашњих послова је дописом број 5634/18-4 од 14. 6. 2018.године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Нацрт закона, у складу са надлежностима Повереника за заштиту равноправности.

 

Анализом текста Нацрта закона, уочено је да су наведене речи у мушком роду (нпр. министар, организатор, грађанин, гледалац, предузетник), као генерички неутрални термини и за мушки и женски род, чиме се нарушава принцип равноправности полова. Повереник предлаже да се у Нацрт закона унесе и одредба према којој сви појмови који се користе у том закону у мушком роду обухватају исте појмове у женском роду. Употреба језика, у којем се присуство, једнак статус и улоге жена и мушкараца у друштву равноправно одражавају и третирају са једнаком вредношћу и достојанством, суштински је аспект родне равноправности и од значаја је за постизање фактичке равноправности полова, што је прописано и у међународним документима који се односе на недискриминаторну употребу језика, као што су План за кориговање садашње неравнотеже између мушкараца и жена у политичком животу Међупарламентарне уније и Препоруке Одбора министара о елиминисању сексизма у језику R (90)4.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбамаDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top