Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Нацрт закона о становању и одржавању зграда

дел. бр. 011-00-33/2016-02  датум: 31.10.2016.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о становању  и одржавању зграда   Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број 011-00-771/2015-12 од 11. октобра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о становању и одржавању зграда (у даљем…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналној делатности

дел. бр. 011-00-30/2016-01  датум: 27.10.2016.г.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналној делатности   Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број 011-00-806/2015-07 од 10. октобра 2016. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о транспорту опасне робе

бр. 011-00-24/2016-02    датум: 6. октобар  2016. године       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о транспорту опасне робе   Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом број: 011-00-748/2015-06 од 16. септембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о транспорту опасне…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана

бр. 110-00-23/2016-04    датум: 10.10.2016.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана   Министарство унутрашњих послова, у прилогу дописа бр. 7900/2016 од 23. септембра 2016. године, доставило je Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о јединственом матичном броју грађана (у даљем…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о азилу и привременој заштити

бр.011-00-22/2016-02 датум: 13. октобар 2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о азилу и привременој заштити     Министарство унутрашњих послова је дописом број: 01-398/16-23 од 23. септембра 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о азилу и привременој заштити (у даљем…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама

бр. 011-00-25/2016-02   датум:  6. октобар 2016. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама  Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама   Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом Број: 011-00-514/2016-06 од 16. септембра 2016. године доставило Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-15/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00209/2016-20 од…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-17/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00211/2016-20 од 19. септембра 2016….

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-16/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00210/2016-20 од…

Опширније →
Мишљење на Нацрт националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020)

бр. 337-00-24/2016-01     датум:  29. септембар 2016 године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020) Министарство одбране је дописом број 1306-4 од 12. септембра 2016. године, доставило Поверенику за…

Опширније →
back to top