Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Нацрт закона о социјалној карти

бр. 011-00-00032/2019-02    датум:  11.10.2019.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о социјалној карти     Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је дописом број 011-00-404/2019-05 од 30. септембра 2019. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о социјалној карти, са образложењем…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о правима детета и заштитнику права детета

бр. 011-00-00027/2019-02      датум: 30.9.2019.године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о правима детета и заштитнику права детета   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је дописом број 011-00-463/2019-05 од 10. септембра 2019. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о…

Опширније →
Иницијатива за одређивање назива и обележавање улица, тргова и зграда на територији града Београда

бр. 015-05-1/2019-02      датум: 10.9.2019.     СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА КОМИСИЈА ЗА СПОМЕНИКЕ И НАЗИВЕ ТРГОВА И УЛИЦА   11000 Београд Драгослава Јовановића 2     Предмет: Иницијатива за одређивање назива и обележавање улица, тргова и зграда на територији града Београда   Поштовани/е,   Надлежности Повереника за заштиту равноправности, као централног државног органа за заштиту од…

Опширније →
Иницијатива за допуну Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

дел. бр. 110-00-8/2019-02   датум: 19.8.2019. године   РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ – Др Сања Радојевић Шкодрић, директорка-   Београд, Јована Мариновића 2   Предмет: Иницијатива за допуну Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања   Поштована госпођо Радојевић Шкодрић, У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани…

Опширније →
Иницијатива за измене и допуне чл. 28. и 34. Закона о пензијском и инвалидском осигурању

бр. 07-00-366/2019-02   датум: 22.7.2019. године   МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Зоран Ђорђевић, министар   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   ПРЕДМЕТ: Иницијатива за измене и допуне чл. 28. и 34. Закона о пензијском и инвалидском осигурању Поштовани господине Ђорђевићу, Поверенику за заштиту равноправности дописом се обратила грађанка чији су родитељи живели у…

Опширније →
Иницијатива за измену Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредних ситуацијама

бр. 011-00-17/2019-02   датум: 25.6.2019.   МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Небојша Стефановић, министар   11000 БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 2а   Предмет: Иницијатива за измену Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредних ситуацијама   Поштовани господине Стефановићу, Поверенику за заштиту равноправности притужбом/дописом су се обратили грађанин и синдикална организација, наводећи да је Министарство унутрашњих послова…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва

дел. бр. 110-00-7/2019-02  датум:  19.8.2019.год.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва   Министарство државне управе и локалне самоуправе је…

Опширније →
Мишљење на Нацрт Закона о дуалном моделу студија у високом образовању

бр. 011-00-00012/2019-02  датум:  30.5.2019.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о дуалном моделу студија у високом образовању   Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање, је дописом број 011-00-00183/2019-18/15 од 20.5.2019. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт…

Опширније →
Мишљење на Национални преглед о оствареном напретку у спровођењу Пекиншке декларације и платформе за акцију + 25

бр. 011-00-11/2019-03 датум: 23. април 2019.године     ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Координационо тело за родну равноправност   Београд, Немањина 11   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ на Национални преглед о оствареном напретку у спровођењу Пекиншке декларације и платформе за акцију +25     Координационо тело за родну…

Опширније →
Иницијатива за измену Правилника о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом

дел. бр.  07-00-291/2019-02        датум: 30. мај 2019. године     СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ   11000 Београд Студентски трг 1     Предмет: Иницијатива за измену Правилника о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом     Поверенику за заштиту равноправности обратило се Удружење студената са хендикепом, указујући на одредбе Правилника о утврђивању права на…

Опширније →
back to top