Препоруке мера органима јавне власти

Препорука мера такси удружењима

бр. 07-00-236/2015-02   датум: 24.7.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „Praxis“ из Београда против Савеза такси удружења Србије, поводом изјаве Александра Бијелића, председника Савеза такси удружења Србије, објављене у електронском издању дневног листа „Блиц“ од 24. марта 2015. године, у тексту „НОВА ПРЕПОРУКА ТАКСИСТИМА: Не возите азиланте!“. Повереница за заштиту равноправности утврдила…

Опширније →
Препорука мера Граду Нишу за остваривање равноправности

бр. 021-02- 211/2015-02   датум: 9.7.2015. СКУПШТИНА ГРАДА НИША Миле Илић, председник 18000 НИШ 7. jули бр. 2 Поштовани господине Илићу, Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу у којој је једна грађанка Ниша указала на неравноправан положај у који је њена породица доведена у односу на друге нишке породице, због услова који су прописани Одлуком…

Опширније →
Изјашњење на Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017

бр. 021-02-10/2015-04 датум: 28. фебруар 2015. године   Министарство државне управе и локалне самоуправе Др Кори Удовички, министарка 11000 БЕОГРАД Бирчанинова бр. 6   Предмет: Изјашњење на Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017   Поштована госпођо Удовички,   У вези са Вашим захтевом од 26. фебруара 2015….

Опширније →
Препорука мера Министарству здравља

бр. 07-01-7/2015-02 датум: 26. 1. 2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. ст. 1. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје…

Опширније →
Препорука мера Општинској управи градске општине Вождовац да предузме мере за превенцију дискриминације

бр. 021-00-434/2014-02 датум: 3. 10. 2014.   МАРКО ДЕНЧИЋ заменик начелника Општинске управе градске општине Вождовац 11000 БЕОГРАД Устаничка бр. 53 Поштовани господине Денчићу, Повереница за заштиту равноправности примила је 2. октобра 2014. године притужбу М. Ф, која је означена као ургентна. Подносилац притужбе је навео да је Општинској управи Вождовац, Одељењу за општу управу,…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности Председнику Владе Републике Србије

бр. 021-02-229/2014-02 датум: 8. 9. 2014   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ председник Владе Републике Србије 11000 БЕОГРАД Немањина бр. 11 Поштовани господине Вучићу, У складу са својом законском обавезом да, као Повереница за заштиту равноправности, пратим спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручујем мере за остваривање равноправности , овом препоруком указујем на потребу установљавања националног…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности А. банци у области пружања услуга особама са инвалидитетом

бр. 021-02-197/2014-02 датум: 26. 8. 2014. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. ст. 1. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности Скупштини града Пожаревца

бр. 021-02-196/2014-02 датум: 12. 8. 2014.   СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Бане Спасовић, председник 12000 ПОЖАРЕВАЦ Дринска 2   Поштовани господине Спасовићу, Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу у којој је једна грађанка, Ваша суграђанка, указала на неравноправан положај у који је њена породица доведена у односу на друге пожаревачке породице, због услова који су…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности Министарству одбране у области рада и запошљавања

бр. 07-00-206/2014-02 датум: 8. 8. 2014. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. ст. 1. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности предшколској установи С.

бр. 021-02-00098/2014-02 датум: 1. 8. 2014. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. ст. 1. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје…

Опширније →
back to top