Друга лична својства

Притужба Љ.Р. против РТБ Б. због позивања на одговорност у области рада

бр. 07-00-678/2015-02  датум:  17.12.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео Љ. Р. против РТБ Б. д.о.о. Б. У притужби је навео да је након обраћања Поверенику за заштиту равноправности смењен са места руководиоца Сектора за интерну контролу РТБ Б. и распоређен на ниже вредновано радно место (самостални контролор). У изјашњењу…

Опширније →
Притужба НХЦ против Н АД Н. због дискриминације избеглица у области пружања јавних услуга

бр. 07-00-479/2015-02  датум: 23.11.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „Н. х. ц.“ из Н. С. против „Н“ АД Н. У притужби је наведено да је Д. М, правница у Н. х. ц. путовала аутобусом превозника „Н“ на релацији Београд-Суботица, 24. августа 2015. године са поласком из Београда у 20:30 часова. Приликом…

Опширније →
Притужба Д.П.П. против Министарства финансија због дискриминације на основу породичног статуса у области поступања органа јавне власти

бр. 07-00-299/2015-02  датум: 30.9.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку по притужби Д. П. П, против Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Палилула. Подноситељка притужбе била је на породиљском одсуству, а у мају 2014. године послодавац јој је са закашњењем уплатио износ од 133.423,22 динара на има накнаде зараде, због чега ју је Пореска управа обавезала…

Опширније →
Притужба Ј. и С. П. против ГУ града Чачка због дискриминације на основу држављанства у поступку пред ограном јавне власти

бр. 07-00-168/2015-02  датум:  10.8.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео С. П, у име и уз сагласност Ј. П, против Градске управе за друштвену делатност града Чачка. У притужби је наведено да су С. и Ј. П. покушали да остваре право на родитељски додатак и да им је шефица Службе…

Опширније →
Притужба МЂ против Управе града Ниша због дискриминације на основу држављанства у поступку органа јавне власти

бр. 07-00-151/2015-02  датум:  10. 8. 2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео М. Ђ, у име и уз сагласност супруге А. Ђ, против Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Ниша. У притужби је наведено да А. Ђ. није признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој…

Опширније →
Притужба ОЦД против удружења таксиста због дискриминације на основу личног својства азилантимигранти у области пружања услуга

бр. 07-00-236/2015-02   датум: 24.7.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „P.“ из Б. против С. т. у. С, поводом изјаве А. Б, председника С. т. у. С, објављене у електронском издању дневног листа „Б.“ од 24. марта 2015. године, у тексту „НОВА ПРЕПОРУКА ТАКСИСТИМА: Не возите азиланте!“. Повереница за заштиту…

Опширније →
Притужба С.Р. против Градске управе због дискриминације на основу пребивалишта у поступку пред органима јавне власти

бр. 07-00-188/2015-02  датум: 9.7.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела С. Р. из Н. против Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н. У току поступка утврђено je да је С. Р. поднела захтев Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту града Н. за остваривање права на…

Опширније →
Притужба М.П. против адвокатске канцеларије због дискриминације на основу брачног статуса у области запошљавања

бр. 07-00-116/15-02   датум: 19. 6. 2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела М. П. из Б. против адвокатске канцеларије BT-L. из Б, због дискриминације приликом конкурисања за посао. Подноситељка притужбе је навела да је 13. марта 2015. године, током разговора за посао у овој адвокатској канцеларији, адвокатица М. Т….

Опширније →
Притужба А.И. против Л.Л.Х. због дискриминације на основу брачног статуса у области запошљавања

бр. 07-00-153/2015-02   датум: 15.6.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби А. И. из К, против привредног друштва „L. L. H.“ д.о.о. Б, због дискриминације на основу брачног статуса приликом запошљавања. У притужби је наведено да се А. И. пријавио на оглас привредног друштва „L. L. H.“ д.о.о. Б, за радно место…

Опширније →
Притужба Ј.Ћ. против Дома здравља Н.С. због дискриминације на основу здравственог стања у области пружања услуга

бр. 07-00-552/2014-02  датум:  29.5.2015   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео Ј. Ћ. из Н. С. против Дома здравља Н. С. У притужби је наведено да јe J. Ћ. покушао да добије лекарско уветење о здравственом стању ради преквалификације, односно уписа у средњу медицинску школу, смер медицинска сестра –…

Опширније →
back to top