Министарство здравља поступило по препоруци поверенице Бранкице Јанковић у случају Специјалне болнице за интерне болести у Врњачкој Бањи

Поверница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поздравља одлуку министара здравља да смени руководсво и реши проблем у Специјалној болници за интерне болести у Врњачкој Бањи, у којој већ десет година не функционишу апарати за дијализу. Одлука је уследила после препорука мера за остваривање равноправности које је повереница крајем прошле године дала  Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање и Специјалној болници за интерне болести Врњачка Бања, како би се превазишле сметње  због којих одељење за дијализу не ради годинама. Наши грађани, којима је потребна дијализа су због ових пропуста путовали у друга места, што је додатно, вишеструко оптерећивало систем здравствене заштите. Фукнционисање овог одељења је од великог значаја, имајући у виду,и да се ради о туристичком месту тако да бубрежни болесници добијају  могућност избора места за рехабилитацију и одмор.

Повереница такође  истиче да је ова одлука  важна  за обезбеђивање права на адекватну здравствену заштиту особама које се лече дијализом, равноправно са грађанима који користе друге здравствене услуге. Она наводи да и овај случај показује да је поступање по препуракама у општем интересу свих грађана.

brankica j
Print Friendly, PDF & Email
back to top