Милан Антонијевић

Милан Антонијевић рођен је 1975. године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, где је завршио и мастер студије, а на Универзитету Бредфорд у Великој Британији похађао је професионални тренинг развојни курс из Мировних студија.
На челу је ЈУКОМ-а, Комитета правника за људска права. Члан је Одбора за људска права Социјалдемократске Лиге. Поље рада и истраживања су људска права, владавина права и демократизација, затим борба против дискриминације у образовном систему, слободан пристум информацијама, реформа безбедносног сектора, Хашки Трибунал.
Кроз имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва потпредседника Владе Србије, ангажовао се на сету законских решења која су обухватала школски, предшколски и студентски систем, као и стандард верске едукације. Као судија, учествовао је у регионалној симулацији процеса Европског суда за људска права. Био је и посматрач и известилац на суђењима пред Специјалним судом за ратне злочине у Београду. Учествовао је у регионалним пројектима на подручју Босне, Хрватске, Македоније, Мађарске. Бројна су му учешћа на округлим столовима, тренинзима, радио на публикацијама и приручницима чија су тема људских права у свим областима.

Print Friendly
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/milan-antonijevic/">
back to top