Састанак поверенице Бранкице Јанковић и министарке правде Маје Поповић

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић и министарка Маја Поповић састале су се и разговарале о унапређењу људских права, механизама заштите од дискриминације и владавини права, као и о другим значајним активностима у циљу ефикасног спровођења Акционог плана за Поглавље 23.

На састанку су договориле да ће након усвајања измена и допуна Закона о забрани дискриминације, по први пут бити успостављено вођење јединствене евиденције о свим поступцима за заштиту од дискриминације, кроз централни регистар који ће водити Повереник. Министарство правде ће регулисати поступак и рокове у којима ће судови псеудонимизоване одлуке достављати Поверенику у циљу вођења ове евиденције. На овај начин ће систем праћења стања у области заштите равноправности бити значајно унапређен и у потпуности заокружен.

Такође, повереница је на стастанку указала на потребу да се кроз сарадњу два органа унапреди заштита и осигура пуно и једнако уживање свих људских права особама са инвалидитетом, а нарочито оним које су лишене пословне способности.  Укидање института потпуног лишења пословне способности и прелазак са медицинског на социјални приступ инвалидности подразумева  уклањање препрека  за веће учешће грађана са инвалидитетом у друштву, сагласиле су се Јанковић и Поповић.  Министарка  је најавила да се разматра повећање броја судских тумача за знаковни језик за грађане са сензорним инвалидитетом, у циљу  њиховог бољег и лакшег приступа правди.

Јанковић и Поповић су договориле континуитет у сарадњи у циљу унапрађења  равноправности свих грађана и грађанки.

Print Friendly, PDF & Email
back to top