Саопштење поводом Међународног дана рада

Пандемија КОВИД 19 драстично је изменила тржиште рада, довела у питање опстанак читавих привредних грана и угрозила многа радна места у целом свету, што нас опомиње на значај принципа недискриминације и равнотеже између мера за заштиту здравља становништва и поштовања људских права, саопштила је пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић поводом обележавања Међународног празника рада.

Повереница истиче да је ове године празник рада прилика да изразимо захвалност радницима који су поднели највећи терет пандемије КОВИД 19  – пре свега свим запосленима у здравственој и социјалној заштити, комуналним делатностима, трговини и достави, без којих борба против пандемије не би била могућа.  Пандемија је потврдила значај спреге између очувања здравља и економије, истовремене борбе за животе и борбе за одржање радних места и зарада, немерљиву потребу за солидарношћу свих – младих и старијих, мушкараца и жена, послодаваца и радника, пружалаца и корисника услуга, богатих и сиромашних.

Јанковић истиче да прaва нa дoстojaнствeн рaд и равноправност мoрaју бити пoштoвaна, нарочито у актуелној ситуацији када се јављају другачији проблеми у остваривању равноправности на тржишту рада, услед преласка на рад у дигиталном окружењу. Повереница напомиње да треба континуирано смањивати дигитални јаз између оних који поседују дигиталне вештине и услове за онлајн пословање и оних који то немају, јер ће у противном мање квалификовани радници, они који припадају старијим генерацијама или другим осетљивим друштвених групама, временом бити истиснути на маргине тржишта рада и ући у ризик од сиромаштва и дискриминације.

Повереница напомиње да су мере које су до сад предузете ради очувања радних места биле значајне  са аспекта ублажавања негативних последица пандемије, истичући да фокус мера и активности које се креирају треба да буде усмерен на потребе најосетљивијих и најтеже погођених категорија радника и незапослених. Поред обезбеђивања различитих видова подршке, потребно је допунити постојеће прописе о раду, безбедности и здрављу на раду, као и прецизније регулисати рад од куће и једнако остваривања права из радног односа за лица која нису у сталном радном односу.

Print Friendly, PDF & Email
back to top