Разматран Годишњи извештај Повереника пред Одбором за правосуђе

На Другој седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије разматрани су годишњи извештаји Повереника за заштиту равноправности и Заштитника грађана за 2015. годину, као и Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и закона о заштити података о личности за исту годину.

Образлажући Годишњи извештај у Дому Народне скупштине, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић изнела је сажетак прошлогодишњег рада институције и нагласила значај усаглашавања српског законодавства са правним тековинама Европске уније. Она је рекла да важећи прописи пружају добар правни оквир и адекватне инструменте за заштиту од дискриминације, као и за спречавање и сузбијање дискриминације, али да и даље постоји потреба за њиховим усклађивањем са европским антидискриминационим прописима и стандардима.

Повереница је истакла да су у протеклој години усвојени поједини закони који су од значаја за заштиту од дискриминације и унапређивање равноправности и да је Повереник достављао мишљења о појединим нацртима закона. Она дала пример дискриминаторне одредбе у Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору која је прописивала ранији престанак радног односа жена, не и мушкараца, запослених у јавном сектору. Повереник за заштиту равноправности је, заједно са Заштитником грађана, поднео предлог за оцену уставности дела овог закона Уставном суду, те је суд донео решење којим се обуставља извршење одредбе до доношења коначне одлуке.

Такође, повереница је дала примере мишљења која је институција слала Министарству просвете, науке и технолошког развоја и нагласила да, упркос неким која су прихваћена, једна од најважнијих није – а то је да се Законом о уџбеницима уведе посебна категорија уџбеника за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом која ће би се од постојећих разликовала само у формату.

Повереница Јанковић дала је кратак опис стања у остваривању и заштити равноправности, те је нагласила да је Повереник поступао у 1040 предмета, што је за 20 одсто више него 2014. године. Грађани, правна лица, невладине организације су прошле године упутиле 797 притужби, а Повереник је дао и 215 препорука мера за остваривање равноправности, 17 мишљења на нацрте закона и других општих правних аката, кривичну пријаву и један предлог за оцену уставности, као и девет упозорења и 35 саопштења.

skupstina-odbor-1
Print Friendly, PDF & Email
back to top