Повереница у Суботици са представницима локалних самоуправа из Војводине

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се у Суботици са представницима локалних самоуправа из Војводине- Нови Сад, Кикинда, Врбас, Вршац, Апатин, Чока, Зрењанин, Алибунар и Нови Кнежевац, са којима је разговарала о унапређењу родне равноправности и потреби бољег разумевања и поштовања права на равноправност и забрану дискриминације.

Када је у питању град Суботица  направљен је напредак у погледу учешћа жена у градској власти али је он процентуално и даље испод просека, због чега  постоји простор за унапређење равноправности. О томе су надлежни разговарали са повереницом Јанковић и исказали потребу за сарадњом у превазилажењу родног дисбаланса.

 

Повереница је рекла да без избалансираног учешћа жена и мушкараца нема напретка ни у једном друштву. Она је истакла да и унапређење законског оквира ствара добре предуслове за побољшање у области родне равноправности. Подсетила је и на недавно усвојен Закон о родној равноправности, и посебно поздравила измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом, на чије измене се дуго чекало, а које су коначно усвојене.

Наиме, Повереник је још 2018. и 2019. године поднео неколико иницијатива, као и предлога за оцену уставности и законитости  појединих одредаба овог закона указујући на проблем обрачуна накнаде зараде за време породиљског одсуства, на неједнак третман пољопривредних осигураница, затим одредбе закона које су довеле до погоршања положаја жена које су остваривале веће зараде пре трудноће и порођаја. Све те одредбе су измењене. Такође Повереник је подржао организације цивилног друштва указавши и на неповољнији положај деце са инвалидитетом или здравственим тешкоћама и њихових родитеља у погледу условљавања остваривања права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и права на додатка за помоћ и негу другог лица, што је такође измењено.

Повереница је рекла да су ове измене изузетно важнe у борби за повећање наталитета нарочито у ситуацији када практично сваке године губимо по један град.

Print Friendly, PDF & Email
back to top