Повереница о важности репродуктивног здравља поводом Светског дана становништвa

Пандемија на глобалном нивоу, утицала je на област сексуалног и репродуктивног здравља, а у Србији на ову тему постоје проблеми којима је потребно приступити са много више пажње, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији, поводом Светског дана становништвa где je сексуално и репродуктивно здравље издвојено као једна од најважнијих тема у оквиру популационе политике.

Проблеми у Србији крећу се од доминантно конзервативне контроле рађања, ризичниог сексуалног понашања адолесцената и младих и незадовољавајућег обима ангажовања у очувању сексуалног и репродуктивног здравља целокупне популације, посебно осетљивих и маргинализованих категорија. Повереница је посебно указала на то да репродуктивна права као део људских права, представљају право појединаца да слободно, без дискриминације, принуде одлучи о рађању и броју деце. Пристанак подразумева, поверљивост, приватност, и право на телесну аутономију, односно право жене да сама доноси избор о свом телу.

Повереница је истакла да је са аспекта јавног здравља и демографског развоја Републике Србије, од посебног значаја ризично сексуално и репродуктивно понашање адолесцената. Истраживања показују да велики број младих нема елементарна сазнања о репродуктивном здрављу а да је њихово познавање оскудно добијено од вршњака или путем интернета као и да је оптерећено низом предрасуда. Управо због тога Повереник већ годинама у својим РГИ, наглашава да је потребно посветити посебну пажњу подизању свести и информисаности о здравственим ризицима и репродуктивном здрављу, посебно деце и младих, подједнако и дечака и девојчица, као и да је у школске програме потребно увести здравствено и васпитање о репродуктивном и сексуалном здрављу, закључила је повереница.

На конференцији коју је организовао Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА),говорили су и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за бригу о породици и демографију као и посебна саветница председнице владе за Агенду 2030.

Print Friendly, PDF & Email
back to top