Обавештење за јавност по притужби Дејане Спасојевић Иванчић против „Пекаре браћа 1“ у Футогу

У поступку који је спроведен по притужби Дејане Спасојевић Иванчић против „Пекаре браћа 1“ у Футогу, због изгледа излога пекаре којим се вређа достојанство жене, повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је дошло до кршења одредаба Закона о забрани дискриминације, уз препоруку за њихово отклањање.

С обзиром да власник пекаре „Пекаре браћа 1“ у Футогу,  Решут Стајки, није поступио по датој препоруци у законском року, ни након опомене, повереница за заштиту равноправности у складу са Законом о забрани дискриминације, о томе обавештава јавност.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top