Саопштење поводом неједнаких зарада мушкараца и жена за исти посао

Поштујући сваку врсту залагања за равноправност мушкараца и жена, а на коју је скренуо пажњу први потпредседник Владе Ивица Дачић, као надлежна институција, указујемо да законодавни оквир који штити начело равноправности и забрањује сваку врсту дискриминације већ постоји у Републици Србији. Пре свега, Закон о забрани дискриминације изричито забрањује дискриминацију у области рада и прописује право на једнаку накнаду за рад једнаке вредности. Такође, правна заштита у овој области прописана је и одредбама Закона о раду и других закона, као и међународним споразумима и конвенцијама које је Србија ратификовала.

 

Пракса свих европских институција за равноправност указује да овај проблем постоји и у много развијенијим европским земљама, али и да је изузетно тешко доказати неједнакост у  зарадама мушкараца и жена за исти рад. Узрок томе је, пре свега, нетранспарентност података о систему зарада и неприступачност информација о додацима, бонусима и наградама које су од кључног значаја за утврђивање дискриминације у овој области. Жене често и не знају да су за исти посао мање плаћене од својих колега.

Због свега наведеног, мали је број притужби поднетих Поверенику за заштиту равноправности због неједнаких зарада, што не значи да оваква пракса не постоји. Управо због тога, Повереник ће у наредном периоду објавити публикацију „Како припремити случај у области неједнаких зарада“ коју су израдили правни стручњаци из европских институција за равноправност из 20 држава, укључујући и Србију.

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић континуирано упозорава јавност да су неједнаке зараде за исти рад последица дискриминације жена, а не недостатка прописа. Стога је важно да се заједничким снагама, укључујући све политичке и друштвене актере, боримо за пуну примену уставног принципа равноправности и доследно поштовање антидискриминационих прописа.

Print Friendly, PDF & Email
back to top