Саопштење поводом Светског дана достојанственог рада

Поводом 7. октобра, Светског дана достојанственог рада, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истиче да је право на рад једно од основних људских права и да треба интензивно радити на стварању услова који ће омогућити свима да својим радом обезбеде достојанствену егзистенцију за себе и своју породицу. Она подсећа на Универзалну декларацију о људским правима у којој се наводи да свако има право на рад, слободан избор запослења, правичне и задовољавајуће услове рада и заштиту од незапослености.

Повереница наводи да постојећи законски оквир на задовољавајући начин регулише област права из радног односа, али да постоје случајеви појединачних кршења права које треба пријављивати и на које се мора реаговати. Према подацима Повереника, дискриминација је годинама најчешћа управо у овој области, а са њом се суочавају многи – због година живота, инвалидитета, премештањем трудница и породиља на нижа радна места или због чланства у политичким и синдикалним организацијама.

Истичући важност превенције дискриминације за достојанствен рад, повереница Јанковић подсећа да је Повереник за заштиту равноправности израдио Кодекс равноправности који садржи смернице за креирање антидискриминаторне политике послодаваца, а који у свом раду примењује све већи број компанија у Србији.

Повереница истиче да је неопходно наставити са унапређивањем ефикасности инспекцијских служби и свих надлежних  за заштиту права запослених, али и оснаживати раднике и раднице да се обраћају институцијама за заштиту својих права.

Рад на повећању броја радних места али и стварању бољих услова на тржишту рада за све, а нарочито за припаднике осетљивих друштвених група, треба да буде приоритетна активност читавог нашег друштва, закључује повереница Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top