Саопштење поводом Међународног дана рада

Поводом 1. маја, Међународног дана рада, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истиче да је неопходно ефикасније радити на побољшању положаја радника и радница и подсећа да је број притужби због дискриминације већ годинама највећи управо у области рада и запошљавања.

Једнаке шансе за запослење, одговарајући услови за рад и адекватна зарада, која омогућава достојанствен живот, треба да представљају заједнички циљ свих, а један од предуслова за његово остварење јесте рад на заштити права у овој области.

Један од приоритета Повереника за заштиту равноправности је управо превенција дискриминације у области рада и запошљавања, која се спроводи кроз континуиране обуке инспектора рада и послодаваца за препознавање и спречавање дискриминације. Посебну пажњу треба обратити на најугроженије групе становништва, попут особа са инвалидитетом, трудница и породиља, Рома и Ромкиња, старијих од 55 година и младих који траже прво запослење, али и на оснаживање радника и радница да се обраћају институцијама у случају кршења њихових права.

Омогућавање бољих услова на тржишту рада и већег запошљавања, уз поштовање принципа равноправности и једнакости,  представља одлучујући услов за повећање животног стандарда грађана и грађанки Србије и економски напредак целог друштва, закључује повереница Јанковић.

Повереник за заштиту равноправности
Print Friendly, PDF & Email
back to top