Саопштење поводом Међународног дана Рома

Поводом Међународног дана Рома, 8. априла, повереница Бранкица Јанковић  честита свим Ромима и Ромкињама у Србији њихов празник и напомиње да и поред позитивних помака у претходних неколико година, сиромаштво, отежан приступ здравственој заштити, незапосленост и изражена социјална дистанца нажалост и даље представљају реалност у којој живи велики број наших ромских суграђана и суграђанки.

Истичући да је ромска национална мањина једна од група која је највише изложенa дискриминацији, повереница наводи да се више од половине притужби по основу националне припадности поднетих Поверенику током 2017. године односило управо на ромску популацију. Највећи број ових притужби односио се на поступање пред органима јавне власти и у поступку запошљавања или на послу. Повереница посебно истиче значај стратешких парница које Повереник води пред судовима широм Србије за заштиту права Рома и Ромкиња.

Институција Повереника наставља активну сарадњу са државним телима и организацијама цивилног друштва која се баве заштитом права  ромске националне мањине. Повереница је учествовала на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Скупштине Републике Србије под називом „Право на избор партнера и скретање пажње на дечије бракове у ромској популацији“, где је истакла да морамо обезбедити да ромска деца имају детињство, као и да је за превазилажење предрасуда потребно да живимо заједно, а не једни поред других. Током обележавања Месеца ромског женског активизма, повереница Јанковић је учествовала у шетњи за права Ромкиња, која је имала за циљ скретање пажње на проблем малолетничких бракова, а у плану је и посета ромском насељу, где ће са његовим становницима разговарати о конкретним проблемима и начинима за њихово решавање.

Повереница наглашава да је за побољшање положаја ромске националне мањине кључна већа инклузија ромске деце у образовни систем, али и спречавање те деце да напуштају школу. На тај начин би се разбио круг сиромаштва и искључености и дугоророчно обезбедило да Роми у Србији буду равноправни чланови нашег друштва, поручује повереница.

BJ 1
Print Friendly, PDF & Email
back to top