САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Заштита особа са инвалидитетом један је од најбитнијих елемената развојне, економске и социјалне политике, а однос према угроженим групама одсликава достигнути ниво поштовања људских права и напретка самог друштва, истиче повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.

Повереница указује да је однос према особама са инвалидитетом и даље пун предрасуда и неразумевања, што додатно отежава њихов социјални и економски положај, стављајући их на маргине друштва. Инвалидитет је годинама међу најчешћим основима дискриминације у притужбама које грађани подносе Поверенику и то у областима пружања услуга или коришћења јавних површина и рада и запошљавања. У нарочито неповољном положају налазе се деца и жене са инвалидитетом, који су неретко жртве вишеструке дискриминације, наводи Јанковић.

На седници Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва Народне Скупштине Србије, која је одржана на иницијативу Повереника за заштиту равноправности поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом, повереница Јанковић је указала да и даље постоји пракса потпуног лишавања пословне способности на основу медицинског приступа, чиме се особе са инвалидитетом остављају без могућности да одлучују о свом животу, што је у супротности са основним принципима равноправности и људских права и није у складу са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом. Стога је неопходно изменити прописе који уређују питање лишавања пословне способности, као и стављања под старатељство у циљу омогућавања особама са инвалидитетом да одлучују о сопственом животу, закључила је Јанковић.

BJ 1
Print Friendly, PDF & Email
back to top